Bijdrage Regionale uitwerking Integraal Zorg­ak­koord (IZA)


23 mei 2024

Voorzitter,

Dit akkoord loopt nog maar twee jaar. toch moet mijn fractie iets van het hart, De Partij voor de Dieren vindt namelijk dat preventie het uitgangspunt moet zijn van gezondheidsbeleid. Zo wees onderzoek uit dat niet alleen leefstijl, maar ook leefomgeving een grote factor speelt in het voorkomen van ziekten. In een samenleving waarin het normaal is dat er bij het produceren van voedsel gif wordt gebruikt, dat we bedrijven toestaan gif te lozen in ons drinkwater en dat we dagelijks in Den Haag vijf sigaretten per dag roken door luchtvervuiling, zetten we gezondheid niet voorop. Hoe kan je gezond zijn in een ongezonde leefomgeving? Dus, hoe behalen we de doelen van dit akkoord als we deze problematiek niet meenemen?

Preventie wordt wel genoemd, maar een actie is bijvoorbeeld: Het versterken van gezondheidsvaardigheden van inwoners in het algemeen. Dit suggereert dat mensen niet weten hoe zij gezond moeten blijven, maar wat als bijvoorbeeld gezonde voeding niet beschikbaar is vanwege financiële redenen wat is dan de toegevoegde waarde van gezondheidsvaardigheden? Welke mogelijkheden zijn er nog om te sturen op meer concrete acties op preventie? Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot is dan ook de Haagse preventieaanpak van belang de komende jaren wat betreft gezondheid. De focus hierbij op een gezonde leefomgeving daar heeft mijn fractie dan ook al vaak naar gevraagd. Dit zou in het uitvoeringsprogramma van de Haagse preventieaanpak terugkomen. We zijn benieuwd wanneer we het uitvoeringsprogramma van de Haagse preventie aanpak kunnen verwachten? Daarnaast sluit ik mij aan bij de vragen over wat de landelijke ontwikkelingen betekenen voor zowel de preventieaanpak als het integraal zorg akkoord.


Interessant voor jou

Bijdrage Stand van zaken doelgroepenvervoer

Lees verder

Bijdrage Groot onderhoud en verduurzaming DCR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer