Bijdrage Stand van zaken doel­groe­pen­vervoer


23 mei 2024

Voorzitter,

Het blijft zorgwekkend dat nog altijd de normen uit het programma van eisen niet worden gehaald. Want voorzitter Noot heeft al een aantal keer de ruimte gekregen de dienstverlening te verbeteren. Helaas nog zonder voldoende effect. Van opstartproblemen is al lang geen sprake meer. De maatregelen om meer personeel aan te trekken hebben tot dusver nog niet voldoende opgeleverd. Hoe lang geven we Noot nog de tijd om andere oplossingen te implementeren?

Voor gebruikers van het vervoer is het van belang dat zij vandaag nog kunnen vertrouwen op het vervoer. Er is een deadline gesteld aan Noot om de kwaliteit van het vervoer per 1 juli 2024 op orde te krijgen. Mijn fractie vraagt zich hierbij af hoe dit wordt gemeten? Want 1 juli loopt al tegen de zomervakantie en dus een andere vervoersvraag op dat moment. En wat doen we als de kwaliteit 1 juli nog altijd niet voldoet aan de gemaakte afspraken? Het blijft als een herhaling van zetten voelen. Graag een reactie van de wethouder.

Jeugdigen hebben recht op onderwijs zij moeten naar school kunnen gaan, daarom heeft mijn fractie in december een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat in crisissituaties jeugdigen alsnog met een taxi naar school kunnen. Helaas lees ik in de afdoening van onze motie dat deze nog niet wordt uitgevoerd, omdat we volgens contractuele afspraken Noot nog de kans heeft om tot 1 juli nog de kwaliteit van het vervoer te verbeteren. Als het vergoeden van een taxi niet kan wat is dan het alternatief? Er gebeurd nu dus niks als het vervoer niet volstaat?

Dan nog een vraag die wat meer van technische aard is, over de onderaannemers. De onderaannemers leveren 4 busjes, lees ik in de afdoening motie terug? Wat is de reden dat de onderaannemers 4 busjes leveren? Dan nog over het vrijwillige vervoer. Afgelopen raad heeft mijn fractie een motie aangenomen die in kaart moest brengen hoe groot de druk op het vrijwillige vervoer is geworden. Nog altijd zijn er signalen dat vragen die niet bij het vrijwillige vervoer horen wel terechtkomen op het vrijwilligersbordje. Dat blijft mijn fractie risicovol vinden. betalen voor vervoer, komen we nog op terug.

Interessant voor jou

Bijdrage Binck Blocks

Lees verder

Bijdrage Regionale uitwerking Integraal Zorgakkoord (IZA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer