Bijdrage Binck Blocks


22 mei 2024

Voorzitter,

Over Binck Blocks, eerder lagen de zorgen van de Partij voor de Dieren met name bij het uitblijven van sociale huurwoningen en het uitblijven van een oplossing rondom de Fokker Terminal. De Partij voor de Dieren is daarom blij dat er hier toch sociale huurwoningen gerealiseerd lijken te gaan worden. Mijn fractie is wel benieuwd of de maatregelen voor het dakpark en een natuurinclusief gebouw bij Binck Blocks wel gehandhaafd blijven, of is het groen op het gebouw iets waar mogelijk op bezuinigd gaat worden of aanpassingen op komen; kan de wethouder dit aangeven?

Voor wat betreft de Fokker Terminal: de Partij voor de Dieren kan zich vinden in de oplossingsrichting van het college. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden voor snellere verduurzaming en hoe het college kijkt naar het voorstel van de exploitant om dit naar voren te halen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Loevesteinlaan

Lees verder

Bijdrage Stand van zaken doelgroepenvervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer