Bijdrage Gedach­te­wis­seling Corona­crisis


Cie Bestuur

1 september 2021

Aansluiten bij eerdere vragen, specifiek ook bij vragen over UnmuteUs en de culturele sector. De culturele sector redt het niet. Samen met Hongarije bungelen we weer helemaal onderaan het lijstje van Europese landen als het gaat om het steunen van onze cultuur. Naast financiële steun, is het ook echt gewoon nodig dat de podia etc weer open gaat. Kan niet veel meer worden inzet op testen voor toegang en minder op inperkende maatregelen?

Over de lage Haagse vaccinatiegraad, wijkgerichte aanpak, demonstraties en samenwerken met religieuze instellingen zijn mijn vragen al gesteld.

Hoe is het gesteld met de vaccinatiegraad onder arbeidsmigranten? Hoe worden zij benaderd? Hoe wordt in de gaten gehouden dat zij vanwege werkomstandigheden en het vervoer naar hun werkplek niet extra risico lopen op Covid? Zijn de taal en cultuur van arbeidsmigranten een obstakel en hoe wordt dit aangepakt?

Wat betreft testlocaties heeft mijn fractie een suggestie die ik heb afgekeken van het corona beleid in Berlijn. In plaats van grote testlocaties die niet voor iedereen goed te bereiken zijn, staat er op bijna iedere drukke straathoek een busje, hokje of andere kleine pop-up locatie waar inwoners zich gratis kunnen laten sneltesten. Na de test blijven zij even wachten op de uitslag, krijgen een papieren bewijsje mee waarmee zij o.a. toegang kunnen krijgen tot de horeca. Juist vanwege de kleinschaligheid, de flexibiliteit en de snelheid waarmee dit kan, zijn de inwoners veelal erg bereid om zich te laten testen, ook mensen die bijvoorbeeld om privacy redenen niet met een corona app willen werken. Zou het niet en idee zijn om dit in Den Haag ook toe te passen?

Tot slot wil ik de burgemeester vragen om ook iets strenger met zichzelf te zijn wat betreft de coronamaatregelen, zeker in functie. Krantenkoppen als “Koning en Haagse burgemeester lappen coronaregels aan hun laars” en “Burgemeester Van Zanen en wethouder Bredemeijer houden onvoldoende afstand bij huldiging Olympische sporters” zijn geen goed signaal naar de inwoners van Den Haag. Bovendien lijkt het daardoor alsof de evenementen waar de burgemeester naartoe gaat gewoon door kunnen gaan, ook als de coronaregels worden overtreden. Dit terwijl evenementen, horeca en demonstraties hierdoor allemaal flink worden ingeperkt of worden afgelast.