Bijdrage geac­tu­a­li­seerd demon­stra­tie­beleid


Cie Bestuur

1 september 2021

Dank aan de insprekers. Ik hoop dat de burgemeester hoort dat vreedzame demonstranten zich ingeperkt voelen in hun demonstratierecht. Ik wil de burgemeester ook vragen om te reageren op mevrouw Rootert, die zes maanden moest wachten op antwoord op haar bezwaar. Is het protocol van bezwaar maken de afgelopen tijd nog geëvalueerd? Werkt het goed, ook voor mensen die daar nog weinig ervaring mee hebben? Graag antwoord van de burgemeester.

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan het demonstratierecht. Iedereen heeft recht om op deze manier zijn mening te uiten, maar het moet niet worden misbruikt. Mijn fractie is daarom blij dat het demonstratiebeleid is vernieuwd. Toch hebben we ook nog een aantal vragen. Het lijkt er namelijk op dat het beleid strikter is geworden en bepaalde aspecten van het demonstratierecht worden ingeperkt. Ten eerste, het verkorten van de kennisgevingstermijn. De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat Den Haag als demonstratie stad juist zo’n grote inperking legt op het demonstratierecht. Kan de burgemeester uitleggen waarom Amsterdam dit in 24 uur kan, en Den Haag er 4 keer zo lang over doet? Graag een reactie van de burgemeester. Zou het niet op zijn minst mogelijk zijn om demonstraties naar aanleiding van een actualiteit - zoals de huidige situatie in Afghanistan en de vluchtelingensituatie - toe te staan met een kortere termijn? Door de verplichte 4 x 24 uur te moeten wachten, gaat de actualiteitswaarde verloren. Dat zorgt voor een toename aan spontane, niet-toegestane demonstraties, die uiteindelijk meestal gedoogd worden door de gemeente. Zeker de afgelopen tijd in de Covid periode, lijkt dit meer en meer te gebeuren. Kan de burgemeester bevestigen dat dit type demonstraties is toegenomen? Hoe wordt hiermee omgegaan?

Dan de toegestane locaties. Het lijkt erop dat er meer restricties op locaties in het centrum zijn gelegd, klopt dat? Waarom is bijvoorbeeld het brede Spui gedeeltelijk verboden voor demonstraties? En waarom wordt gekozen voor maximaal 100 demonstranten op het Plein, wat toch de meest symbolische protest plek is van de democratie? Sinds wanneer mogen er maar 100 staan? Hoe zit het met demonstratie maatregelen rondom het tijdelijke Kamergebouw? Wil de burgemeester zoeken naar een betere oplossing om demonstraties op die locatie ook mogelijk te maken? Een blik op het kaartje doet ook vermoeden dat het nu onmogelijk is voor demonstranten om zich door de stad te bewegen, wat erg onwenselijk lijkt als demonstranten een protestmars willen organiseren. Klopt dit? En worden lopende demonstraties binnenkort weer toegestaan, nu de coronamaatregelen bijna allemaal zijn opgeheven? Welke maatregelen gelden er op dit moment precies nog voor demonstraties?

Tot slot, de trekkers. Mijn fractie ziet in het nieuwe beleid niet genoeg maatregelen om te voorkomen wat nu al een paar keer fout is gegaan. Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het demonstratierecht geldt voor mensen, niet voor voertuigen. De burgemeester moet toch onderkennen dat zware voertuigen echt voor extra risico zorgen. Opeens gelden niet meer de afspraken, maar het recht van de sterkste. Dat hoort niet thuis in een democratie. Wegversperringen werken niet, de politie durft nauwelijks in te grijpen en door het gebrek aan nummerborden wordt identificatie bemoeilijkt. Het is toch vreemd dat dikke stokken verboden zijn, maar dat trekkers wel zijn toegestaan? Waarom denkt de burgemeester dat - zonder het beleid echt aan te scherpen - dit vanaf nu niet meer fout zal gaan?