Bijdrage grond­ex­ploi­tatie ROC Mondriaan


Cie Ruimte

1 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren begrijpt de keuze om hier mee te werken aan de vestiging van het ROC. Wel hebben we een aantal vragen over de invulling.

Allereerst over het parkeren. Er wordt aangegeven dat er 85 plekken onder het gebouw komen en dat zo voldoende plekken komen. Op andere plekken wordt echter van een stuk meer plekken gesproken. Hoe zit dit? Als ik naar de plaatjes kijk bij het raadsvoorstel lijkt dat er veel parkeerplekken in de openbare ruimte komen. Hoeveel zijn dit? Waarom zoveel?

Dan het groen. Er wordt aangegeven dat er een verstening plaatsvindt van 2000 vierkante meter. Waarom zoveel? Waarom kan niet meer groen worden toegevoegd?

Verder zou mijn fractie willen weten of hier bomen worden gekapt. Gesproken wordt dat sprake is van een hoofdboomstructuur, maar blijft die dus onaangetast?

Tot slot zou ik graag horen hoe de plannen eruit zien voor de andere delen van het perceel. Wanneer wordt de raad hierbij betrokken en komt hier veel groen terug?

Dank