Bijdrage Hotel Fluwelen Burgwal


Cie Ruimte

1 september 2021

Op 23 april 2020 is een vergunning verleend voor de komst van een hotel aan de Fluwelen Burgwal 42, 44 en 54. Hiertegen is bezwaar gemaakt en er is in november 2020 een zitting geweest. Sindsdien hebben bezwaarmakers geen reactie op hun bezwaarschrift ontvangen. Dit is ver buiten de termijnen en komt niet behoorlijk over. Er is zelfs niet eens een verslag van de hoorzitting gestuurd. In juli van dit jaar is wel een wijziging van het besluit gepubliceerd, maar hierin wordt niks vermeld over de bezwaren van belanghebbenden op het vorige besluit en hoe hiermee is omgegaan. Ook tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

  1. Is de wethouder het ermee eens dat een dergelijke gang van zaken als onbehoorlijk over komt?

  2. Gaat de wethouder ervoor zorgen dat zeer snel de beslissing op bezwaar tegen het eerste besluit wordt gepubliceerd? Zo ja, wanneer kan een reactie worden verwacht?

  3. Kan de wethouder aangeven waarom deze zaak zo lang op zich laat wachten?

  4. Gaat de wethouder er ook voor zorgen dat de beslissing op bezwaar tegen het tweede besluit snel wordt genomen?

  5. De Partij voor de Dieren krijgt regelmatig signalen dat bezwaarprocedures zeer lang duren en bezwaarmakers in die tijd weinig tot niks van de gemeente horen. Wat gaat de wethouder doen om dit aan te pakken?