Terugblik op de raad


30 maart 2023

31 maart 2023


Huurders uit de kou
Een mooi succes deze raad! Ons initiatiefvoorstel om huurders te helpen om te verduurzamen werd aangenomen. Hierdoor zal begeleiding aan huurders worden geboden om verhuurders aan te spreken en te verplichten te investeren in het isoleren van hun woning.


Stikstof
De natuur staat onder zeer zware druk. Echter, de gemeente en andere overheden kijken naar elkaar, doen onderzoekjes en komen niet in actie. Daarom dienden we weer moties in om in te zetten op het aanpakken van de stikstofcrisis. Onze moties over het uitbreiden van de milieuzone om Wapendal te ontlasten en het Zwarte Pad aan te pakken en zo Meijendel te beschermen haalden geen meerderheid doordat D66 en GroenLinks tegenstemden. Wel werd onze motie om een analyse per natuurgebied te maken van de problemen aangenomen.

Dierenbeul
Het bedrijf Bert’s Animal Verhuur is actief in onze stad ondanks dat er vele misstanden zijn geconstateerd: van het verwaarlozen tot aan het ontzeggen van juiste huisvesting en zorg. Sinds 2019 mag dit bedrijf van de rechter al geen dieren meer verhuren. Tijd voor actie dus. We deden twee voorstellen. Een riep de wethouder op om bij de minister te pleiten om eindelijk adequate actie te ondernemen tegen deze dierenbeul, helaas werd dat voorstel niet aangenomen. Een ander voorstel om in Den Haag organisaties te informeren over deze dierenbeul en het afraden om met dit bedrijf in zee te gaan werd wel door een meerderheid van de raad aangenomen. Dus toch een stapje dichterbij om dit dierenleed te stoppen.

Verkeersveiligheid
Op papier zet de gemeente voetgangers en fietsers op 1, maar in praktijk worden er weinig scherpe keuzes gemaakt om veilig verkeer te bevorderen. Daarom dienden we moties in om in de bebouwde kom sneller de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u en snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen (en dus niet op het drukke fietspad). Helaas werden de moties weggestemd.

Wel werd ons voorstel om het kruispunt Spui/Grote Marktstraat aan te pakken unaniem aangenomen! De wethouder moet gaan onderzoeken, samen met stichting Voorall, hoe de kruising veiliger kan worden gemaakt voor iedereen. Nu is het een levensgevaarlijk kruispunt, zeker voor mensen met een (visuele) beperking.

Wmo vervoer
Al langer krijgen we signalen dat het vervoer voor oudere mensen en mensen met een beperking ondermaats is. Nu wilde de wethouder op aandringen van de raad met een proef komen om een begeleider mee te laten rijden op de bus. Dit is niet alleen veiliger voor de mensen zelf maar ook de chauffeurs, andere passagiers en mede weggebruikers. Maar door het huidige systeem van chauffeurstekorten en tijdsdruk is er een onwerkbaar en onmenselijk systeem ontstaan. Daarom kwamen we met een voorstel om de pilot iets aan te passen waarbij de tijdsdruk geen belemmering zou vormen voor het vervoer van deze mensen. Helaas stemde een meerderheid van de raad tegen dit voorstel, inclusief de PvdA, D66 en GroenLinks.

Groen Treublaan
In 2020 nam de raad een motie aan om het bouwplan aan de Treublaan aan te passen en te zorgen dat meer groen wordt behouden. Het college weigerde deze motie uit te voeren; daarom kwamen we in het geweer en diende een motie in om het plan alsnog aan te passen. Helaas haalde deze groene motie geen meerderheid.

Verbonden partijen
Den Haag heeft aandelen in vele bedrijven, zoals HTM, Stedin en Dunea. Er wordt echter weinig met dit aandeelhouderschap gedaan. Daarom dienden we een motie in om in kaart te brengen hoe via het aandeelhouderschap de afgelopen tijd is gestuurd op het publieke belang. Deze motie werd aangenomen.

Demonstraties
Iedereen heeft gezien hoe de waterkanonnen werden ingezet en alle kanten op spoten bij de vorige Exctinction Rebellion demonstratie. Dit tegen vreedzame grotendeels zittende demonstranten. Wij dienden samen met GroenLinks en SP een voorstel in om in het vervolg niet meer waterkanonnen in te zetten tegen vreedzame actievoerders.