Motie Sneller opwaar­deren naar 30 km per uur


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • het college in het uitvoeringsprogramma zichzelf ten doel heeft gesteld om nul dodelijke verkeersslachtoffers te hebben in Den Haag;

  • onderzoek uitwijst dat het verlagen van de maximumsnelheid leidt tot minder zware ongelukken en minder dodelijke verkeersslachtoffers;

  • op dit moment de afspraak is om de maximumsnelheid pas aan te passen als de straat opnieuw wordt ingericht (met klinkers etc).


Overwegende, dat:

  • de huidige Haagse afspraken een barrière vormen om snel de verkeersveiligheid te verbeteren door het verlagen van de maximumsnelheid;

  • Amsterdam de keuze heeft gemaakt om de maximumsnelheid direct te verlagen en pas later de wegen te herinrichten;

  • de Fietsersbond ook aandringt op deze maatregel.


Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of Den Haag dezelfde werkwijze als Amsterdam kan overnemen en in kaart te brengen welke consequenties dit zou hebben voor verkeersveiligheid en de ambities om de fiets en voetganger op 1 te zetten en het doel van nul verkeersdoden;

  • de raad hier voor de eerstvolgende begroting over te informeren.


En gaat over tot de orde van de dagLeonie Gerritsen,
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie