Motie Snorfiets naar de rijbaan


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026.

Constaterende, dat:

 • met het invoeren van de helmplicht voor snorfietsers het makkelijker is geworden voor gemeenten om scooters en snorfietsen naar de rijbaan te sturen;

 • Amsterdam al is begonnen met snorfietsen op de rijbaan te laten rijden op bijna alle straten binnen de ring A10.


Overwegende, dat:

 • het aantal verkeersongelukken met snorfietsen in Den Haag is gestegen, terwijl dit aantal afneemt in gemeenten waar snorfietsen (deels) op de rijbaan rijden;

 • deze maatregel in Amsterdam toe nu toe onder andere heeft geleid tot:
  • verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en drukte op de fietspaden;

  • sterke daling van het aantal geregistreerde ongevallen met letsel waar een snorfiets bij betrokken is;

  • uit een reistijd analyse blijkt dat snorfietsen op de rijbaan geen negatieve invloed hebben op de doorstroming van het autoverkeer en op de doorstroming van het openbaar vervoer.

 • ook de Fietsersbond voorstander is van deze maatregel


Van mening dat:

 • het ontlasten van de fietspaden goed past bij de ambitie van het college om voetganger en fietser op 1 te zetten in het verkeer.


Verzoekt het college:

 • bij herinrichting van wegen en bij verlagen van maximumsnelheid naar 30 km/u ervoor te kiezen snorfietsen op de rijbaan te laten rijden.En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie