Motie Spui verkeers­veilig voor iedereen


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • het drukke kruispunt Spui/Grote Marktstraat/Kalvermarkt is ingericht zonder zebrapaden, belijning, blindegeleidelijnen of andere maatregelen om verkeer op dit kruispunt veiliger te maken;

  • stichting Voorall meermaals heeft aangegeven dat dit kruispunt zeer gevaarlijk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.


Overwegende, dat:

  • de wethouder volhoudt dat het kruispunt juist veilig is ‘omdat mensen extra goed opletten’;

  • dit argument niet geldt voor alle bewoners en bezoekers van Den Haag met een beperking waardoor dit kruispunt voor hen levensgevaarlijk is;

  • het centrum en het stadhuis voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn.


Verzoekt het college:

  • met ervaringsdeskundigen en stichting Voorall te onderzoeken op welke punten de onveiligheid wordt ervaren op het drukke kruispunt Spui/Grote Marktstraat/Kalvermarkt met voldoende aandacht voor de bereikbaarheid van de tramhaltes en het stadhuis;

  • meerdere scenario’s in kaart te brengen met verschillende gradaties van impact (inclusief financieel plaatje) en dit terug te koppelen aan de raad.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Peter Mekers
D66
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen