Motie Laat water­ka­nonnen in Duitsland!


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake de demonstraties 11 maart 2023.

Constaterende, dat:

  • De A12 voor de zesde keer is geblokkeerd;

  • ondanks dat alle demonstraties in het verleden vreedzaam plaatsvonden de burgemeester waterkanonnen tegen de demonstranten heeft ingezet;

  • hierbij ook omstanders die niks met de demonstratie te maken hadden, zijn geraakt.


Overwegende, dat:

  • geweldsmiddelen, zoals waterkanonnen, terughoudend moeten worden ingezet;

  • de aanwezigheid van een waterkanon volgens Amnesty een intimiderend effect heeft op vreedzame demonstranten;

  • de inzet van een waterkanon volgens Amnesty bovendien een escalerende werking kan hebben; het zet de politie en demonstranten lijnrecht tegenover elkaar, terwijl de politie altijd de-escalerend moet optreden;

  • het onwenselijk is om waterkanonnen in te zetten tegen vreedzame demonstranten en omstanders;

  • aanhouden en afvoeren van demonstranten een proportionelere actie is van de burgemeester om een eventuele overtreding te beëindigen.


Verzoekt de burgemeester:

  • geen toestemming meer te geven om waterkanonnen in te zetten tegen vreedzame demonstranten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Hera Butt
GroenLinks
Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP