Motie Vergeet niet mensen zonder ooie­vaarspas


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van de Commissiebrief over Nieuwe invulling subsidies verduurzaming woningen.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat: ‘We gaan duurzaamheidssubsidies en -regelingen voor huiseigenaren beter richten op mensen die door weinig spaargeld en een lage leencapaciteit niet of nauwelijks in aanmerking komen voor nationale subsidies en regelingen.’

  • per 1 april de huidige subsidies verdwijnen en op termijn doelgroepgerichte subsidies komen;

  • de wethouder aangaf dat het gaat om subsidies gericht op ooievaarspashouders.


Voorts constaterende, dat:

  • de ooievaarspas er is voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm wat onder het minimumloon ligt;

  • mensen maximaal spaargeld van 6505 euro mogen hebben.


Overwegende, dat:

  • er ook vele mensen zijn die boven 130% van de bijstandsnorm verdienen of meer dan 6505 euro aan spaargeld hebben die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de bestaande subsidieregelingen;

  • het zelfs met de beschikbare subsidies vaak gaat om investeringen van duizenden euro’s.


Verzoekt het college:

  • de subsidieregelingen ook te richten op doelgroepen zonder ooievaarspas die door weinig spaargeld en een lage leencapaciteit niet gebruik zullen maken van de beschikbare subsidies.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SP