Motie Van de regen in de drup?


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van de Commissiebrief over Nieuwe invulling subsidies verduurzaming woningen.

Constaterende, dat:

  • de gemeente per 1 april stopt met vele gemeentelijke subsidies en daarbij aangeeft dat de Rijkssubsidie vergelijkbaar is;

  • de subsidie voor verwarmen op schone energie aanzienlijk gunstiger is in Den Haag dan bij het Rijk;

  • de subsidie voor een warmtepomp in Den Haag nu maximaal 50% van de kosten vergoed tot een maximum van 4500 euro;

  • de subsidie van het Rijk voor een warmtepomp 30% van de kosten vergoed tot een maximum van 3.750.


Overwegende, dat:

  • een warmtepomp een van de grootste kostenposten is in de energietransitie;

  • het onwenselijk is dat de subsidie in Den Haag zomaar verdwijnt;

  • dit een vertraging in plaats van een versnelling kan veroorzaken.


Verzoekt het college:

  • in kaart te brengen of de subsidie voor warmtepompen van het Rijk kan worden opgeplust om de energietransitie te versnellen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie