Motie Pleit voor landelijk optreden tegen dierenbeul


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023 , ter bespreking van de schriftelijke vragen gebruik van dieren bij activiteiten.

Constaterende, dat:

  • dierenverwaarlozing is vastgesteld bij Bert’s Animal Verhuur als gevolg van het ontzeggen van voeding, medische zorg (vaccinatie) en goede huisvesting wat uiteindelijk de dood voor sommige dieren heeft betekend;

  • Bert’s Animal Verhuur dieren verhuurt die niet eens verhuurt mogen worden zoals rendieren en kangoeroes;

  • Bert’s Animal Verhuur van het gerechtshof sinds 2019 geen dieren meer mag verhuren;

  • Bert’s Animal Verhuur nog steeds actief is met de verhuur van diverse dieren, waaronder ook in onze stad;

  • al meerdere handhavingsverzoeken bij diverse instanties zoals NVWA, LID en de politie lopen tegen de nalatigheid en het stelselmatig verwaarlozen van dieren door Bert’s Animal Verhuur.

Overwegende, dat:

  • Bert’s Animal Verhuur in veel gemeenten in opspraak is geraakt, maar er geen grip op de situatie lijkt te komen;

  • in de gemeentelijke nota dierenwelzijn is vastgelegd om al dan niet samen met andere grote gemeente, dierenwelzijn bevorderen door lobby en gesprekken met (landelijke) overheden en organisaties;

  • Den Haag onder andere lobbyde voor bevoegdheden om sneller en effectiever te kunnen optreden bij signalen van dierenleed.


Verzoekt het college:

  • om middels een brief richting de minister te pleiten om te handhaven op het bedrijf Bert’s Animal Verhuur (na stelselmatig dierenleed) nadat een rechterlijke uitspraak en meerdere handhavingsverzoeken tot geen verbeteringen hebben geleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA