Motie Geen plek voor dierenbeul


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023 , ter bespreking van de schriftelijke vragen gebruik van dieren bij activiteiten.

Constaterende, dat:

  • dierenverwaarlozing is vastgesteld bij Bert’s Animal Verhuur als gevolg van het ontzeggen van voeding, medische zorg (vaccinatie) en goede huisvesting wat uiteindelijk de dood voor sommige dieren heeft betekend;

  • Bert’s Animal Verhuur van het gerechtshof sinds 2019 geen dieren meer mag verhuren;

  • Bert’s Animal Verhuur nog steeds actief is met de verhuur van diverse dieren, waaronder ook in onze stad;

  • het vergroten van de aandacht voor dierenwelzijn bij inwoners en organisaties een doel is in de vastgestelde nota dierenwelzijn.

Overwegende, dat:

  • al meerdere handhavingsverzoeken bij diverse instanties zoals NVWA, LID en de politie lopen tegen de nalatigheid en het stelselmatig verwaarlozen van dieren door Bert’s Animal Verhuur;

  • in de gemeentelijke nota dierenwelzijn is vastgelegd dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door geen dieren in te zetten bij eigen evenementen en rekening houdt met mogelijk hinder voor dier, milieu en mens (RIS303419);

  • er gezondheidsrisico’s ontstaan (door het gebrek aan goede zorg en vaccinaties) door de verhuur van dieren voor activiteiten die bij kwetsbare mensen zoals in verzorgingshuizen worden georganiseerd;

  • niet iedereen bekend is met het feit dat Bert’s Animal Verhuur geen dieren meer mag verhuren.


Verzoekt het college:

  • om zich uit te spreken dat de gemeente nooit zaken zal doen met bedrijven die stelselmatig dieren verwaarlozen en mishandelen zoals Bert’s Animal Verhuur en andere soortgelijke bedrijven;

  • om in Den Haag zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en organisatoren van braderieën te informeren over de illegale activiteiten van Bert’s Animal Verhuur en niet langer meer gebruik te maken van de activiteiten van deze dierenbeul.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP