Motie Betere commu­ni­catie coro­natest-vervoer


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Gedachtewisseling over coronacrisis.

Constaterende, dat:

  • er voertuigen beschikbaar zijn die mensen die niet voldoende mobiel zijn naar corona testlocaties brengen;
  • er nu van mensen verwacht wordt soms wel 40 km te fietsen om zich te laten testen, terwijl zij klachten hebben;
  • deze mensen niet allemaal op de hoogte worden gebracht over de alternatieve vervoersmogelijkheden;
  • er nu mensen zijn die zich niet laten testen omdat de locaties te ver weg zijn.

Overwegende, dat:

  • er thuistest teams zijn om mensen thuis te testen;
  • er voertuigen beschikbaar zijn om mensen die minder mobiel zijn naar testlocatie te vervoeren;
  • deze opties niet volledig benut worden.

Verzoekt het college:

  • met de GGD aanvullende afspraken te maken over het aanbieden van alternatief vervoer aan mensen gericht op meer mensen naar testlocaties te vervoeren om te voorkomen dat mensen zich anders niet (kunnen) laten testen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Adeel Mahmood

NIDA
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

D66, GroenLinks, CDA