Amen­dement Struc­turele oplossing zorg­doel­groepen Loos­duinen


12 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Omgevingsvergunning Zichtenburglaan 390.

Besluit om een nieuw dictumpunt toe te voegen waardoor de Raad ook besluit:

  • het college te verzoeken voor de zomer met een plan te komen voor het op termijn verminderen van de overconcentratie van zorgdoelgroepen in dit gebied en met een plan te komen om te zorgen voor structurele plekken (niet zoals in dit voorstel tijdelijke locaties) waar deze zorgdoelgroepen kunnen worden gevestigd.


Toelichting:

Op 8 juni 2020 heeft de Veiligheidsdriehoek aangegeven dat zij de voorkeur had voor een alternatieve locatie en vervolgens heeft zij onder voorwaarden met vestiging ingestemd, maar aangegeven dat voor toekomstige plannen overconcentratie van dergelijke initiatieven en doelgroepen moet worden voorkomen. Indieners zien dat het voorkomen van overconcentratie voor eenieder van groot belang is. Daarnaast zijn de verschillende plekken waar zorgdoelgroepen worden gevestigd in deze omgeving van tijdelijke aard, terwijl een structurele aanpak nodig is. Daarom roepen indieners het college op om met een plan te komen om te zorgen dat er plekken in Den Haag worden gevonden waar deze zorgdoelgroepen structureel (met een gebouw wat langer dan 5 of 10 jaar kan worden gebruikt) worden opgevangen. Op die manier kan gewerkt worden aan een gerichte kleinschalige aanpak die toekomstbestendig is voor zorgbehoevende mensen.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plannen sporendriehoek als raadsvoorstel naar de raad

Lees verder

Motie Landelijk vuurwerkverbod vanwege corona

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer