Motie Landelijk vuur­werk­verbod vanwege corona


Beleids­kader Jaar­wis­seling 2020-2021

3 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van de brief van de burgemeester over het beleidskader Jaarwisseling 2020-2021.

Constaterende, dat:

 • de reguliere zorg door de coronapandemie is afgeschaald;
 • er vorig jaar 1300 vuurwerkslachtoffers in Nederland waren;
 • de druk op de politie en de boa’s dit jaar door de coronacrisis extra hoog is;
 • de politie in Den Haag vorig jaar veelvuldig moest optreden vanwege vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme.

Overwegende, dat:

 • vele partijen waaronder politiebond ACP en de beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) deze jaarwisseling voor een vuurwerkverbod zijn;
 • het kabinet ook aangeeft een tijdelijk verbod te overwegen gegeven de overbelaste ziekenhuizen;
 • er in Den Haag al sprake is van uitpuilende ziekenhuizen en ambulances die rondjes rijden;
 • meerdere steden, zoals Rotterdam en Nijmegen, dit jaar sowieso een lokaal verbod zullen invoeren;
 • omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk boven een lokaal verbod de meest effectieve maatregel is;
 • het Veiligheidsberaad positief is over een vuurwerkverbod de komende jaarwisseling, maar de gemeente zich nog niet heeft uitgesproken.

Verzoekt het college:

 • bij het Rijk, eventueel samen met de G4 of VNG, te pleiten om deze jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Mikal Tseggai
PvdA

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten

Adeel Mahmood
NIDA

Frans Hoijnk van Papendrecht
PvdT


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD