Amen­dement Uniforme klach­ten­re­geling


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Verordening jeugdhulp Den Haag 2024 (RIS317115),

Besluit om artikel 5.5.2 als volgt te wijzigen:

 • Het college ziet erop toe dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een uniforme klachtenregeling hebben die voldoet aan de wet.

  Toelichting
  In het hele land laait de discussie over transparante en duidelijke klachtenregelingen met betrekking tot jeugdzorg steeds vaker op. Veel gehoorde klacht is dat men niet weet waar ze terecht moeten met een klacht. In Den Haag heeft de jeugdombudsman een onderzoek in 2022 ‘Een oerwoud aan klachtenregelingen’ uitgevoerd. In dat rapport zijn meerdere aanbevelingen gedaan en geïmplementeerd door het college. Deze nieuwe verordening zorgt voor een nieuwe samenwerking tussen zorgaanbieders en de gemeente. Een noodzakelijk moment om afspraken te verankeren, waarbij onderzoeken en aanbevelingen (o.a. vanuit de jeugdombudsman) bouwstenen zijn. Door het woord uniforme toe te voegen borgen we dat de klachtenregelingen bij de twee hoofdaanbieders hetzelfde zijn en onduidelijkheden bij zowel de jeugdigen, gezinnen en klachtenbehandelaars worden voorkomen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Robin Smit
  Partij voor de Dieren
  Rita Verdonk
  Hart voor Den Haag
  Status

  Aangenomen

  Voor

  Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

  Tegen