Amen­dement Veilig fiets­par­keren in Moerwijk


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van het Voorstel van het college aan de raad inzake Gewijzigd initiatiefvoorstel Voor een veilig Moerwijk (SP) (RIS315300).

Besluit om het volgende dictumpunt toe te voegen:

  • Er wordt actief onderzocht op welke plekken er, door middel van fietsenstallingen of fietsnietjes op straathoeken of in binnentuinen, veilige fietsparkeerplekken kunnen worden toegevoegd. De gemeente zoekt hiervoor de samenwerking met woningcorporaties en actieve bewoners.

Toelichting:

Het initiatiefvoorstel constateert terecht dat ook in Moerwijk een tekort aan veilige fietsparkeerplekken wordt ervaren. Uit het preadvies blijkt dat het college hier geen zicht op heeft, maar de signalen van het gebrek aan fietsparkeervoorzieningen bereiken de indieners wel. Doordat veel woningen in Moerwijk kelderboxen hebben, voldoen veel bewoners niet aan de criteria om zelf fietsbeugels aan te kunnen vragen via de gemeentelijke website.


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen