Bijdrage Monitor Toerisme 2020


24 augustus 2022

Voorzitter,

Het college zegt in te zetten op duurzame groei, waarbij het woord duurzaam helaas weer vooral ‘blijvend’ betekent. Met lede ogen zien we dat duurzaam toerisme geen onderdeel vormt van het beleid. Als we als stad keuzes maken moeten we beter oog hebben waar we voor kiezen. Niet alleen wat het oplevert, maar ook wat het kost.

In de monitor worden met name Amerika, China en Japan genoemd als interessante doellanden, want toeristen uit deze landen besteden “relatief veel”. Grofweg zo’n 100-150 euro meer dan andere toeristen. Maar weegt dat op tegen de klimaatschade door al die vliegreizen? 1 persoon die over de oceaan vliegt, stoot 2.000 kilo CO2 uit. Dat wordt geschat op de opname van 100 bomen in een jaar. Een gigantische hoeveelheid. Waarom wordt hier helemaal geen rekening mee gehouden? Vindt dit college dat toerisme belangrijker is dan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen?

Ter vergelijking, een vlucht uit spanje kost zo’n 500 kilo Co2, een Spaanse treintoerist zo’n 100 kilo. Is de wethouder het met ons eens dat met we met nabij toerisme op een veel verantwoordelijker manier toerisme kunnen bedrijven?

Daarnaast, vele toeristensteden hebben dure lessen betaald, maar ook hebben vele steden lessen geleerd. Zo hanteert Amsterdam niet alleen ondergrens, maar ook een bovengrens van het aantal toeristen. Wat is de bovengrens van Den Haag?

De Partij voor de Dieren pleit voor minder toerisme. En duurzaam toerisme. Beleid waarbij we als Den Haag onszelf in de spiegel kunnen aankijken. We pleiten dan ook voor:

  • Stoppen met city marketing gericht op zeer verre toeristen

  • Onderzoek doen naar de milieuschade van toerisme in Den Haag, ook buiten Nederland

  • Aangeven wat de bovengrens is van het aantal toeristen

Interessant voor jou

Bijdrage Planning uitrol glasvezel

Lees verder

Bijdrage Stand van Zaken Sustainable Development Goals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer