Bijdrage Stand van Zaken Sustai­nable Devel­opment Goals


24 augustus 2022

Voorzitter,

Mijn fractie staat voor een een leefbare aarde voor al haar bewoners en de SDG’s kennen vele mooie doelen om dat dichterbij te brengen. Maar deze nulmeting kunnen we totaal niet serieus nemen. De huidige coalitie heeft de Goals 4 jaar geleden in haar akkoord onderschreven. Nu doet men een nulmeting, helemaal aan het einde (?!) van deze coalitieperiode, vrijblijvend gehouden, onder de eigen ambtenaren, zonder verificatie? Kan de wethouder dit uitleggen? Waarom pas nu? En waarom zo beperkt?

Het is een amateuristisch opgezet onderzoek dat de opstellers zelf gelukkig ook met vele voorbehouden presenteren. Mijn fractie ervaart het dan ook als een onderstreping van het feit dat beleid ten aanzien van de SDG’s ontbreekt. Als dat niet zo is, kan de wethouder ons hiervan de voorbeelden geven?

Mijn fractie ziet wel het nut van een goede nulmeting. Wij zullen bij de volgende raad dan ook een motie indienen om een verzoek te doen aan onze rekenkamer om een échte nulmeting te doen. Een waarop deze raad verder kan bouwen en waarmee hopelijk het volgende college voortvarend mee aan de slag kan.

Voorts zien we helaas ook dat de SDG’s maar al te gemakkelijk worden gebruikt voor greenwashing. Alleen al met het noemen van de goals trekt menig organisatie volkomen ten onrechte een groen jasje aan. Met de brief van de wethouder lijkt het college ook in deze valkuil te trappen.

Voorzitter, dit is niet hoe we als Den Haag met duurzame doelen moeten omgaan. Het is juist het slechte voorbeeld. Het zet de deur open naar nog meer greenwashing. Neem de Sustainable Development Goals serieus. Wij roepen het college dan ook op: maak een plan, zorg dat dit plan ‘Parijs-bestendig’ is, leg het voor aan de gemeenteraad en dan kunnen we beoordelen of het zinvol is en waar we de meeste prioriteit aan willen geven.


Interessant voor jou

Bijdrage Monitor Toerisme 2020

Lees verder

Bijdrage Initiatief voorstel geef de zeehond een rustplek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer