Bijdrage Initi­atief voorstel geef de zeehond een rustplek


Cie Leef­om­geving

25 augustus 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil de heer Oudshoorn van Hart voor Den Haag danken voor het vele werk dat hij heeft gestopt in dit initiatiefvoorstel. Ook fijn dat hij hier vandaag, weliswaar in een andere rol, zijn voorstel toch kort heeft toegelicht.

Of het nu echt goed gaat met de Noordzee, zoals het voorstel stelt, is iets waar onze fracties toch anders over denken. Wel weten steeds meer zeehonden en bruinvissen onze Haagse kust te vinden. Daar waar dhr. Oudshoorn met dit voorstel de zeehonden probeert te beschermen, heeft de Partij voor de Dieren fractie twee jaar eerder een initiatiefvoorstel ingediend om staandwantnetten rondom de Haagse kust terug te dringen. Deze netten vormen niet alleen een gevaar voor bruinvissen, maar ook voor de zeehonden. Dit voorstel van de Partij voor de Dieren is gelukkig aangenomen, helaas stemde Hart voor Den Haag als een van de weinige partijen tegen. Wat is de reden dat Hart voor Den Haag dat voorstel niet steunde, maar nu met een voorstel komt om zeehonden een eigen rustplek te geven?

Voorzitter, vis, zeehond of bruinvis de Partij voor de Dieren maakt geen onderscheid in dieren. Ieder dier verdient het om te worden beschermd. Daarom staat onze fractie ook positief tegenover het voorstel dat we nu bespreken. Het voorstel pleit voor een verplaatsbare rustplaats omdat zeehonden zich niet laten sturen. Daarover heeft onze fractie toch een vraag. Wat als de rustplek op een plek moet komen waardoor er een afname plaatsvindt voor vissers en de visserijsector?

In het voorstel is ook te lezen dat een zeehond in Oostende liever het strand koos boven het aangebracht ponton. Is Hart voor Den Haag ook bereid om in het dictum van het voorstel op te nemen om delen van het strand aan te wijzen als zeehonden strand? Ook als dat ervoor zorgt dat delen van het strand niet toegankelijk zijn voor toeristen, vissers of honden? Hoe kijkt de wethouder ernaar om delen van het strand af te zetten zodra ze worden gebruikt door zeehonden?

Voorzitter, goed dat het voorstel ook ingaat op betere bebording en fijn dat het college kijkt naar hoe de bebording beter kan. Aan de wethouder de vraag hoe het daarmee staat met de informatie inwinning om de informatie op bebording te verbeteren?

Tot slot wil onze fractie nog het punt maken over dat erin het voorstel staat dat in Blankenbergen het drijvende vlot leidde tot een toeristische attractie. We hebben onlangs nog gezien wat voor impact mensen kunnen hebben op het leven van in het wild levend dier. De walrus Freya zocht haar eigen drijvende pontons en was ook niet te sturen op welke plekken ze wilde rusten. Alleen de mens liet haar niet met rust, waardoor de Noorse overheid dit onschuldige dier heeft afgemaakt. Is Hart voor Den Haag het met ons eens dat we de zeehonden een echte rustplek moeten geven en moeten beschermen tegen de mens, dus dat een toeristische attractie geen goed idee is?

Tot zover voorzitter.