Bijdrage Inko­mens­steun bij ener­gie­ar­moede


Cie samen­leving

25 augustus 2022

Voorzitter,

De SP heeft al veel goede vragen gesteld waar de Partij voor de Dieren zich bij wil aansluiten. Kan de wethouder tevens reageren op de inbreng van de inspreker?

We zagen de situatie al van ver aankomen, maar dit college heeft te laat actie ondernomen hiermee verdient dit college de koude douche. Naast de klimaatcrisis is de wereld aan meerdere crises blootgesteld. De oorlog in Oekraïne, corona en de aanhoudende droogte. Daardoor kwam afgelopen week opnieuw in het nieuws dat de gasprijzen stijgen. De energiearmoede neemt alleen maar toe en de situatie vraagt om snel te handelen!

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de financiële steun die minima momenteel krijgen voldoende is om de almaar oplopende kosten te dekken. De wethouder noemt te willen inzetten op het structureel verhogen van het bestaansminimum. De PvdD wil graag weten of het college daar al stappen in heeft gezet en wat voor stappen dat zijn geweest? Wat doet de wethouder nu concreet voor studenten en eenoudergezinnen? Kan de wethouder ook aangeven hoe het ervoor staat met het initiatiefvoorstel van de SP voor een actieplan energiearmoede en meerdere aangenomen moties?

In de brief van de wethouder is te lezen dat er eerder afspraken zijn gemaakt met energiebedrijven dat mensen in de winter niet worden afgesloten. Maar kan de wethouder aangeven hoe dat dan zit met bijvoorbeeld oplopende schulden en betalingsachterstanden? Lopen de kosten voor deze mensen door de winter dan wel verder op?

Voorzitter de crises die onze fractie eerder benoemde zoals de oorlog in Oekraïne, de droogte en de daardoor stijgende prijzen is niet iets wat we zagen aankomen bij het vaststellen van de prestatieafspraken. Kan de wethouder aangeven of dit soort gebeurtenissen met grote impact niet kunnen leiden tot aanpassingen in afspraken met woningcorporaties?

Daarnaast vindt onze partij dat we ons moeten richten op lange termijn oplossingen en herhaalt mijn partij opnieuw dat we over moeten gaan tot het maken van duidelijke afspraken met woningcorporaties en dat we naast het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips ook nu moeten starten met het isoleren van (huur)woningen in Den Haag. Want energie dat niet wordt verspild hoeft ook niet te worden betaald!

Tot zover voorzitter.