Bijdrage Tweede voort­gangs­rap­portage imple­men­tatie Haagse inbur­gering


Cie samen­leving

25 augustus 2022

Voorzitter,

Om wat voor reden dan ook huis en haard verlaten om elders je leven te vervolgen, is geen beslissing die een mens makkelijk maakt. De recente oorlog in Oekraïne maakte maar weer pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar je bent als mens. Gelukkig hebben veel landen deze mensen die vluchten voor oorlog geholpen. Maar ook in andere landen verder weg vluchten mensen voor oorlog en daar wordt niet altijd zo empathisch op gereageerd. De Partij voor de Dieren denkt daarom dan ook dat eigenlijk iedereen moet meedoen in de opgave om alle mensen een warm welkom te geven.

Onze fractie heeft dan ook de vraag of landelijke voldoende financiële middelen vrij heeft gemaakt om deze taken ook volwaardig uit te kunnen voeren of dat het budget te krap is daarmee te sturend is om gedegen beleid te maken?

Helaas zijn de ambities onduidelijk. Zoals zo snel mogelijk en duurzaam naar vermogen mee participeren. Wat is dat? Waarom volgen we het voorbeeld van andere gemeenten niet voor concrete ambities?

Dan het digitale warme overdrachtsgesprek tussen COA, gemeente en de statushouder. Dit gesprek vindt digitaal plaats. Wat is de reden daartoe en hebben alle statushouders toegang tot digitale middelen? Ook is te lezen dat in de werkwijze verbeteringen zijn gemaakt onder andere in de gespreksleidraad. Kan de wethouder aangeven welke verbeteringen zijn doorgevoerd?

Dan het laatste punt voorzitter. De maatschappelijke begeleiding. De gemiddelde duur maatschappelijke begeleiding is 1 jaar. Wat wordt dan allemaal gedaan, wat valt er onder die begeleiding? Is in deze fase ook ruimte voor bijvoorbeeld emancipatie en hoe wordt überhaupt aandacht gegeven aan emancipatie?

Voorzitter tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Inkomenssteun bij energiearmoede

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Studentenhuisvesting op Orde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer