Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Studen­ten­huis­vesting op Orde


31 augustus 2022

Voorzitter,

Dank aan de heer De Blok voor dit initiatiefvoorstel. Veel waardering voor de inzet om zo proactief een punt aan te pakken. Het tekort aan studentenwoningen is ook zeker een onderwerp wat meer inzet rechtvaardigt. Ook zien we dat de kwaliteit van woningen ondermaats is en dat huurders vaak niet bewust zijn van hun rechten. Dit moet beter. Uit het pre-advies begrijp ik dat de gemeente meer bekendheid wil geven aan de huurbalie. Ziet de wethouder niet meer ruimte? Heeft de wethouder ooit laten onderzoeken hoeveel mensen weten dat de huurbalie bestaat en of er niet andere manieren zijn om deze actief onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld wanneer mensen verhuizen naar Den Haag?

Wat het pre-advies betreft vonden we het dilemma dat het college schetst wel interessant. Zij zegt dat de nieuwbouwproductie onvoldoende is om de vraag naar studentenwoningen bij te kunnen houden. Het college constateert dat het aantal studentenwoningen geen gelijke tred houdt met de uitbreiding van de onderwijsinstellingen. De Partij voor de Dieren is het helemaal eens met de analyse van het college, maar waar het college de kraan verder blijft open draaien willen wij zorgen dat er meer studentenwoningen komen zonder dat de gemeente het probleem vergroot. Want voorzitter, hoe kan de gemeente 10 miljoen gaan besteden aan het uitbreiden van Leiden Universiteit? Waarom besteed het college niet het geld aan het aanpakken van het woningprobleem?