Bijdrage Planning uitrol glasvezel


24 augustus 2022

Voorzitter,

Mijn fractie is blij dat de gemeente het instrument Geografische coördinatie heeft ingezet voor een versnelde dekking van heel Den Haag. Toch kan men, zo blijkt uit de brief, verwachten dat een flink deel van Den Haag een tweede keer worden opengelegd, wanneer de genoemde 95% dekking is gehaald. We hebben daarom de volgende vragen:

  • Twee keer de stoepen openen, is ook twee keer een kans om de inrichting van een straat te verbeteren. Er wordt immers toch al gebroken en waarom zou je de stoep zonder na te denken weer exact hetzelfde dichtmaken, als dat ook op een verbeterde manier kan. Veel wijken hebben te kampen met hittestress, wateroverlast of juist verdroging, vergroening helpt daar bewezen tegen. Er zijn door verschillende wijken al analyses gemaakt van de grootste problemen. We wijzen bijvoorbeeld op de ‘visie herinrichting bomenbuurt’. Is de wethouder bereid hier naar te laten kijken? En deze aanbevelingen mee te laten nemen, en af te stemmen met de opdrachtgevers van de graafwerkzaamheden?

  • Regelmatig horen we dat bij grondwerkzaamheden het bodemleven wordt verstoord en boomwortels worden doorgehaald. Kan de wethouder aangeven wat het protocol is, en kan dit gedeeld worden met de raad? Wordt er ook op gecontroleerd?

  • Alle betrokken bewoners krijgen een paar keer schriftelijke informatie in de bus. Aangezien het toch gaat om hun stoep die wordt geopend, lijkt het ons een mooie gelegenheid hen te wijzen op de de mogelijkheid tot aanleggen van geveltuintjes. Is de wethouder dit met ons eens? En zou het niet logisch zijn om Operatie Steenbreek hierbij te betrekken? Mooi als er bij de graafwerkzaamheden een kraampje en container bij komt.

  • En tenslotte: er wordt veel bijgelegd aan kabels, maar er lijkt nooit te worden weggehaald. Kan de wethouder aangeven hoe de gemeente ervoor zorgt dat dat niet op een gegeven moment een probleem wordt?

Interessant voor jou

Bijdrage Ontwikkelingen Kijkduin Bad

Lees verder

Bijdrage Monitor Toerisme 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer