Bijdrage Ontwik­ke­lingen Kijkduin Bad


24 augustus 2022

Voorzitter, dank aan de wethouder voor de brief.

Mijn fractie heeft zorgen dat de natuur wordt opgeofferd, en ook zorgen omdat we tegen een gemankeerd en onrealistisch plan aankijken. Een aantal vragen, hopelijk kan de wethouder onze zorgen wegnemen.

Eerst een korte technische vraag: kan de wethouder toelichten waarom er onderbesteding is van 350.000 euro op de uitvoering van het landschappelijke raamwerk in Kijkduin Binnen? Het zou zonde zijn als geld dat wordt bespaard op natuur, gebruikt wordt voor betontegels.

Ten tweede: mijn fractie vindt het raar dat we dit plan te zien krijgen zonder informatie over de inrichting van het deel van de Kijkduinsestraat tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Zandvoortselaan. Het is vooral qua verkeersstromen duidelijk een gebied dat je niet los van elkaar kan zien. Kan de wethouder, eventueel per brief, aangeven wat de Adviescommissie Openbare Ruimte vindt, wat de pijnpunten nu zijn en waarom we hier nu langer op moeten wachten?

Als derde, piekdrukte. In de brief staat dat er nog nadere uitwerking komt over het op een flexibele manier opvangen van piekdruktes in de openbare ruimte. Wanneer komt deze uitwerking? Dit is juist een essentieel probleem.

Over piekdrukte: neem bijvoorbeeld de kustfietsroute. Door de plek van de fietsenstalling kruist al het voet, fiets- en scooterverkeer richting het strand met dit fietspad, maar ook bevoorrading en afvalwagens voor horeca. Ook rijden taxi’s en touringcars hier naar het hotel. Er komt een horecapunt vlak aan het fietspad. De route moet ook te gebruiken zijn voor hulpdiensten. Mijn fractie mist juist een plan voor de piekdrukte en heeft ook hierdoor twijfels bij het aantal horecapunten en de toezeggingen richting het hotel dat taxi’s en touringcars hier mogen rijden. Kan de wethouder aangeven of ook onderzocht wordt of er gestuurd zal worden op minder horeca punten, evenementen en bedrijvigheid op Kijkduin, om de piekdrukte te verminderen?

We lezen dat het tweemaal jaarlijks op- en afbouwen van de strandtenten gebeurt via het Deltaplein. Mijn fractie heeft de indruk dat deze route veel vaker gebruikt wordt voor evenementen; dit jaar o.a. een kleinschalig festival en een circustent voor een beroemde illusionist. Twee vragen hierover: is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat we gegeven de ligging bij natura 2000 Kijkduin juist geen evenementenlocatie moet worden? 2. Waarom wordt deze functie, het gebruik voor evenementen van het Deltaplein niet benoemd in dit voorontwerp? Dat wekt toch een verkeerde indruk voor omwonenden?

Als laatste: het hotel. Vorige week is de vergunning verleend. Naast het megalomane hotel zijn er ook 110 appartementen gepland. Ook voorzien is een restaurant met capaciteit voor 400 mensen, en een zaal voor bijeenkomsten voor 550 mensen. Vind de wethouder het realistisch om dit nog toe te voegen op de rand van een natura 2000 gebied? Ook is het hier regelmatig zo druk dat de Lozerlaan tot aan de Laan van Meerdervoort afgesloten wordt. De Partij voor de Dieren wil stoppen met het overbelasten van Kijkduin.

Een ander punt over het hotel. Het geldende bestemmingsplan geeft aan dat bouwhoogte gemeten wordt vanaf NAP, en zo wordt ook de vergunningaanvraag beoordeeld. De bouwhoogte is ruim 56 meter. Kan de wethouder bevestigen dat gegeven deze hoogte de voorwaarden uit de Haagse hoogbouwnota eyeline en skyline van toepassing zijn?

In dat licht bezien: hoe kijkt de wethouder dan aan tegen het feit dat er een vergunning verleend wordt voor woningen met een GPR milieuscore 6,1? Terwijl de hoogbouwnota een GPR norm stelt van minimaal 8 voor milieu. Ook op energie is de score te laag.

Voorzitter, gegeven de voorgeschiedenis en budgetoverschrijdingen in het gebied hoopt de Partij voor de Dieren dat we een volgende keer een goed uitgewerkt plan te zien krijgen waarin eerlijk gesproken wordt over piekdrukte. En waarin we vooral ook gaan sturen op het stoppen van overbelasting van Kijkduin. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Benoeming voorzitter Welstands- en Monumentencommissie

Lees verder

Bijdrage Planning uitrol glasvezel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer