Bijdrage Benoeming voor­zitter Welstands- en Monu­men­ten­com­missie


24 augustus 2022

Voorzitter,

We zien vaker dat de welstandsrol niet genoeg is verankerd in gemeentelijke besluitvorming. Recent zagen we dat bijvoorbeeld bij de discussie rond de Gedempte Gracht. Ook hebben we nog steeds niet gezien hoe het college de nieuwe omgevingswet wil gaan invoeren voor dit onderwerp.

Specifiek gaat het vandaag over de benoeming van de voorzitter. Ook hier zien we te weinig sturing vanuit het college. De avond voor de laatste commissievergadering van het politieke jaar wordt dit raadsvoorstel naar de commissie gestuurd en wordt aangegeven dat het die dag moet worden behandeld. Mijn fractie vindt dit heel onzorgvuldig. De afspraak is dat stukken altijd 10 dagen van tevoren worden aangeleverd zodat fracties zich kunnen voorbereiden. Een avond voor een ochtendvergadering iets sturen en als college verwachten dat de raad het stuk afgestempeld vindt mijn fractie een miskenning van de rol van de raad. Graag een reactie van de wethouder.

En voorzitter, het is ook niet iets wat ons opeens overkomt, want we wisten al op 29 oktober dat de voorzitter vervangen zou worden. Mijn fractie vraagt zich dan af hoe de planning gaat dat uiteindelijk 8 maanden later de raad binnen een dag moet beslissen.

Mijn fractie zou dit onderwerp waarschijnlijk ook niet geagendeerd hebben als dit eenmalig was, maar eigenlijk gebeurt dit keer op keer bij welstandsbenoemingen. Het benoemen van de welstandscommissie is een raadsbevoegdheid, maar de afgelopen keren werd steeds op een veel te laat moment de raad gevraagd om in te stemmen. Bij de benoeming van de huidige voorzitter ging het net zo. De termijn van de voorzitter liep toen af op 6 februari 2020 en het college stuurt op 24 maart een raadsvoorstel die met spoed moet worden behandeld om een nieuwe voorzitter te benoemen. Bij de voorzitter ervoor in 2017 ging het ook zo. Op 5 februari 2017 liep de eerste termijn van die voorzitter af en het college stuurt op 5 september 2017 een raadsvoorstel om zijn termijn te verlengen; met terugwerkende kracht. Dit moet toch anders kunnen? Waarom geeft het college niet meer prioriteit aan de welstandscommissie?

Voorzitter, op de manier waarop het nu gaat is de raad niet meer dan een stempelmachine, terwijl de benoemingen een raadsbevoegdheid zijn. Deze benoemingen zijn vergelijkbaar met die van de rekenkamer, de gemeentelijke accountant of de ombudsman. Echter, bij al die andere benoemingen nemen raadsleden deel aan het selectieproces en hier totaal niet. Zouden we niet dit proces net zo in moeten richten om daadwerkelijk invulling te geven aan de raadsrol? De Partij voor de Dieren zou hier voorstander van zijn.