Schrif­te­lijke vragen Lucht­vaart­lobby landt in Den Haag


Indiendatum: 15 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 20 juli 2022 werd bekend dat een Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart (the Hague CAA) zich in Den Haag vestigt. Het forum richt zich op het leveren van arbitrage of bemiddeling in geschillen aan commerciële en private luchtvaartpartijen. De organisatie is van plan om een jaarlijkse luchtvaartconferentie in Den Haag te organiseren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met the Hague CAA?

2. Kan het college een schets geven (qua tijdslijn en activiteiten) van wat de betrokkenheid van de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter is geweest bij het zorgen dat the Hague CAA zich in Den Haag vestigt?

3. Kan het college aangeven of er middelen (financieel of in natura) beschikbaar zijn gesteld voor het werven van bedrijven als the Hague CAA? Zo ja, wat zijn die middelen?

4. Kan het college aangeven of en zo ja, op welke manier (bijvoorbeeld toezeggingen, vormen van financiering) de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter zich heeft ingezet om the Hague CAA naar Den Haag te halen?

Behalve expertise in arbitrage heeft een groot deel van de leden van de raad van bestuur (inclusief “the advisory board”) vooral ervaring met het financieren en faciliteren van groei van de (privé-)luchtvaart. De oprichter en hoofd van het raad van bestuur wordt door een bedrijf waar hij partner is als volgt beschreven: “Hij wordt algemeen beschouwd als de beste internationale privéluchtvaartadvocaat die ultravermogende particulieren en hun zakelijke ondernemingen adviseert over alle aspecten van de privéluchtvaart. Hij begeleidt dergelijke personen ook regelmatig bij de aankoop, verkoop of financiering van andere hoogwaardige privé-activa, variërend van superjachten tot zeldzame auto's voor verzamelaars.

5. Kan het college toelichten wat de beoogde insteek van de luchtvaartconferenties die the Hague CAA wil organiseren is?

6. Kan het college aangeven of er al iets bekend is over data en locatie van de beoogde jaarlijkse conferentie?

7. Zou het college het wenselijk vinden als er in Den Haag een jaarlijkse luchtvaartconferentie plaatsvindt die vooral in het teken staat van de promotie van luchtvaart, zoals bijvoorbeeld in Farnborough, Engeland?

8. Hoe voorkomt het college, gegeven het belang van uitstootreductie (zeker ook in de luchtvaart), dat er in Den Haag jaarlijks een conferentie met “greenwashing” en misleiding georganiseerd wordt?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 19 september 2022 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 20 juli 2022 werd bekend dat een Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart (the Hague CAA) zich in Den Haag vestigt. Het forum richt zich op het leveren van arbitrage of bemiddeling in geschillen aan commerciële en private luchtvaartpartijen. De organisatie is van plan om een jaarlijkse luchtvaartconferentie in Den Haag te organiseren.

1. Is het college bekend met the Hague CAA?
Ja het college is hiermee bekend. The Hague CAA is een aanvulling op de internationale arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting die wij hebben in Den Haag. The Hague CAA sluit daarom goed aan op het profiel van Vrede en Recht en Den Haag als ‘legal capital',

2. Kan het college een schets geven (qua tijdslijn en activiteiten) van wat de betrokkenheid van de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter is geweest bij het zorgen dat the Hague CAA zich in Den Haag vestigt?
Er is geen sprake geweest van een vorm van werving door de gemeente en/0f IQ van the Hague CAA.

The Hague CAA heeft op basis van eigen onderzoek naar de juiste vestigingslocatie, beslist om zich in Nederland en daarbinnen specifiek in Den Haag te vestigen. Na deze keuze is er contact gezocht met de gemeente om elkaar te ontmoeten tijdens een bezoek aan Den Haag.

3. Kan het college aangeven of er middelen (financieel of in natura) beschikbaar zijn gesteld voor het werven van bedrijven als the Hague CAA? Zo ja, wat zijn die middelen?
Er zijn geen middelen voor werving van Hague CAA beschikbaar gesteld. Wel is door de gemeente naar aanleiding van het verzoek tot een bezoek aan de stad een rondleiding verzorgd.

4. Kan het college aangeven of en zo ja, op welke manier (bijvoorbeeld toezeggingen, vormen van financiering) de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter zich heeft ingezet om the Hague CAA naar Den Haag te halen?
Zie antwoord 2 en 3.

Behalve expertise in arbitrage heeft een groot deel van de leden van de raad van bestuur
(inclusief “the advisory board”) vooral ervaring met het financieren en faciliteren van groei van de
(privé-)luchtvaart. De oprichter en hoofd van het raad van bestuur wordt door een bedrijf waar hij
partner is als volgt beschreven: “Hij wordt algemeen beschouwd als de beste internationale
privéluchtvaartadvocaat die ultravermogende particulieren en hun zakelijke ondernemingen
adviseert over alle aspecten van de privéluchtvaart.
Hij begeleidt dergelijke personen ook regelmatig bij de aankoop, verkoop of financiering van andere hoogwaardige privé-activa, variërend van superjachten tot zeldzame auto's voor verzamelaars.”


5. Kan het college toelichten wat de beoogde insteek van de luchtvaartconferenties die the Hague
CAA wil organiseren is?

De conferentie richt zich op alternatieve geschillenbeslechting (mediation en arbitrage) in de
luchtvaart.

6. Kan het college aangeven of er al iets bekend is over data en locatie van de beoogde jaarlijkse
conferentie?

Nee dit is nog niet bekend.

7. Zou het college het wenselijk vinden als er in Den Haag een jaarlijkse luchtvaartconferentie
plaatsvindt die vooral in het teken staat van de promotie van luchtvaart, zoals bijvoorbeeld in
Farnborough, Engeland?

Het betreft geen luchtvaartconferentie ter promotie van de luchtvaart zoals in Farnborough. Het
betreft een conferentie gericht op alternatieve geschillenbeslechting in de luchtvaart. Ter voorkoming van gerechtelijke procedures.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen