Schrif­te­lijke vragen Lucht­vaart­lobby landt in Den Haag


Indiendatum: 15 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 20 juli 2022 werd bekend dat een Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart (the Hague CAA) zich in Den Haag vestigt. Het forum richt zich op het leveren van arbitrage of bemiddeling in geschillen aan commerciële en private luchtvaartpartijen. De organisatie is van plan om een jaarlijkse luchtvaartconferentie in Den Haag te organiseren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met the Hague CAA?

2. Kan het college een schets geven (qua tijdslijn en activiteiten) van wat de betrokkenheid van de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter is geweest bij het zorgen dat the Hague CAA zich in Den Haag vestigt?

3. Kan het college aangeven of er middelen (financieel of in natura) beschikbaar zijn gesteld voor het werven van bedrijven als the Hague CAA? Zo ja, wat zijn die middelen?

4. Kan het college aangeven of en zo ja, op welke manier (bijvoorbeeld toezeggingen, vormen van financiering) de gemeente Den Haag en/of InnovationQuarter zich heeft ingezet om the Hague CAA naar Den Haag te halen?

Behalve expertise in arbitrage heeft een groot deel van de leden van de raad van bestuur (inclusief “the advisory board”) vooral ervaring met het financieren en faciliteren van groei van de (privé-)luchtvaart. De oprichter en hoofd van het raad van bestuur wordt door een bedrijf waar hij partner is als volgt beschreven: “Hij wordt algemeen beschouwd als de beste internationale privéluchtvaartadvocaat die ultravermogende particulieren en hun zakelijke ondernemingen adviseert over alle aspecten van de privéluchtvaart. Hij begeleidt dergelijke personen ook regelmatig bij de aankoop, verkoop of financiering van andere hoogwaardige privé-activa, variërend van superjachten tot zeldzame auto's voor verzamelaars.

5. Kan het college toelichten wat de beoogde insteek van de luchtvaartconferenties die the Hague CAA wil organiseren is?

6. Kan het college aangeven of er al iets bekend is over data en locatie van de beoogde jaarlijkse conferentie?

7. Zou het college het wenselijk vinden als er in Den Haag een jaarlijkse luchtvaartconferentie plaatsvindt die vooral in het teken staat van de promotie van luchtvaart, zoals bijvoorbeeld in Farnborough, Engeland?

8. Hoe voorkomt het college, gegeven het belang van uitstootreductie (zeker ook in de luchtvaart), dat er in Den Haag jaarlijks een conferentie met “greenwashing” en misleiding georganiseerd wordt?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren