Motie Schrap Econo­misch Vesti­gings­klimaat uit taken­pakket MRDH


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 maart 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Constaterende, dat:

  • de Rekenkamer van Rotterdam heeft geconcludeerd dat de tak Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH niet doelmatig is opgezet en onvoldoende aansluit op de strategische visie;

  • advies van de Rekenkamer Rotterdam is om óf het economische programma te beperken tot de strategische en faciliterende functies óf de uitvoerende functie fundamenteel te herzien;

  • de Haagse gemeenteraad niet tot nauwelijks invloed uitoefent op de uitvoering van deze taak van de MRDH.

Overwegende, dat:

  • naast de suggesties van de Rotterdamse Rekenkamer er ook de optie is om Economisch Vestigingsklimaat te schrappen uit het takenpakket van de MRDH;

  • de gemeente daarmee zelf meer grip krijgt op de besteding van financiën aan regionale economische samenwerking;

  • de MRDH zich zo weer kan focussen op haar kerntaak vervoer.

Van mening, dat:

  • de gemeente prima zelf regionale samenwerking kan onderhouden op het gebied van economisch vestigingsklimaat;

  • de MRDH een ondemocratisch orgaan is.

Spreekt uit dat:

  • de Haagse gemeenteraad van mening is dat Economisch Vestigingsklimaat niet past binnen het takenpakket van de MRDH;

Verzoekt het college,

  • dit standpunt voortaan uit te dragen binnen de MRDH.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Ralf Sluijs
HvDH


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA