Bijdrage Toekomst­visie Sche­ve­ningen Bad 2040


2 juni 2022

Voorzitter,

Ten eerste dank voor de toekomstvisie Scheveningen Bad 2040, mijn fractie heeft waardering voor de uitgebreide wijze waarop dit is samengesteld. Het geeft een inkijkje in de beoogde toekomst van onze badplaats. Mijn fractie heeft een aantal kanttekeningen en vragen het college om enkele essentiële aanvullingen.

Voorzitter, de Toekomstvisie 2040 gaat vooral over de bezoekerseconomie: toerisme. Er heerst nog altijd een geloof dat meer toerisme altijd goed is. Men wil het toerisme verbeteren, vergroten en tegelijkertijd focussen op het bestrijden van overlast die dat oplevert. De opstellers hebben willen leren van andere steden hebben naar meerdere kustplaatsen gekeken die inderdaad heel veel ervaring met toerisme hebben. Mijn fractie heeft dat ook gedaan maar hebben iets breder gekeken naar wat we kunnen leren van genoemde steden. Want er zijn vele bijeffecten van toerisme. Het is ronduit teleurstellend om te zien dat de opstellers aangeven te willen leren, maar dan zeer selectief kijken deze steden, vooral naar kansen op meer toerisme. Ik noem twee concrete voorbeelden van de steden in de Toekomstvisie.

Ten eerste: eind vorig jaar ontvouwde zich een van de ingrijpendste plannen in de geschiedenis Barcelona, met als speerpunt de Super Blocks, groene en autoluwe zones. Het beleid van Barcelona is tegenwoordig juist gericht op de terugkeer naar kleinschaligheid en buurtgevoel.. en het inperken van wildgroei aan toerisme.

Voorbeeld 2: Waikiki Beach. Inderdaad een van de beroemdste toeristische stranden ter wereld. Maar al jaren breken Honolulu en de staat Hawaï hun hoofd over klimaatverandering waardoor het strand snel aan het verdwijnen is, met enorme gevolgen. Zowel financieel, ecologisch als economisch. Een quote van Keone Downing van hun Tourism Authority board: “Just because we’ve screwed up Waikiki so bad.. doesn’t mean we have to keep screwing it up”.

Het moge duidelijk zijn: de steden die in de wereld het allerbest zijn geweest in het aantrekken van grote toeristenstromen, stellen tegenwoordig beleid op dat rekening houdt met overlast, maar vooral ook met leefbaarheid, samenwerken met de natuur, voorkomen van klimaatverandering en de toekomstige generaties. Er is een maximum aan toeristen. Dat maximum wordt niet alleen bepaald door de capaciteit van voorzieningen en handhaving, maar vooral door leefbaarheid, de draagkracht van de bevolking, de natuur, de hoeveelheid schone lucht, etc. Zou de wethouder hierop kunnen reflecteren? Wat kunnen wij leren van juist deze ervaringen, voor Scheveningen?

De werkgroep heeft het thema ‘Gezond & Duurzaam’ omarmd. Een insteek met mooie termen maar ... wat zien we er van terug in deze Toekomstvisie? Gezondheid blijft steken bij de status van het Kurhaus in de 19e eeuw. Graag een reactie van de wethouder.

En van de term ‘duurzaam’ stelt mijn fractie vast dat er wel heel selectief mee wordt omgegaan: het wordt vooral gezien als lang bruikbaar en financieel effectief. Maar - bijvoorbeeld - het CBS stelt toch echt dat Duurzame Ontwikkeling 'tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen'. Deze insteek missen wij volledig. Scheveningen is momenteel zeer onduurzaam; versteend, vis en friet.

Daarom de vragen:

  • Wat zijn nu precies de uitdagingen voor het verduurzamen van Scheveningen en wat is ervoor nodig om die aan te pakken?

  • Wat bedoelt het college met het thema gezondheid in de toekomst van Scheveningen? Of is slechts een marketingterm.. laten we het beestje dan bij de naam noemen.

  • Voorts willen wij de term duurzaam gebruiken met als doel alle wensen te realiseren zonder toekomstige generaties tekort te doen. Daarom verzoeken wij ‘Duurzame Ontwikkeling’ als vierde pijler van het het Pact van Scheveningen mee te geven als opdracht aan de aan te stellen kwartiermaker.

Afsluitend, in de Toekomstvisie wordt de natuur tot in de verre toekomst gekoesterd… als een aantrekkelijk verkoopargument om toeristen te trekken, maar dat is de natuur niet alleen. Het is een voor­waarde voor ons bestaan. Want ook in Scheveningen Bad worden alle toekomstplannen overschaduwd door de stijgende zeespiegel. Met heeft het over adaptief meegroeien maar stelt tegelijkertijd vast dat dit ​grote onzekerheden meebrengt voor investeringen voor de lange termijn.

  • Graag horen we wat de beoogde invulling van het groen wordt. Waar komt het? Hoe realiseren we dat?

  • Waarom zetten we niet veel meer in op bescherming, en juist versterking en uitbreiding van het duin?

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Cameratoezicht en accounthouders veiligheid

Lees verder

Bijdrage Debat over Formatieproces

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer