Bijdrage Debat over Forma­tie­proces


9 juni 2022

Voorzitter,

We figureren al heel lang in een slechte B-film. Een film waarvan je al heel lang weet hoe die afloopt. Partijen die zeggen progressief te zijn, riepen dat ze een progressief college wilden en de VVD zei dat ze niet met de PvdA wilde. Maar, voorzitter, iedereen wist toen al dat dit een onderhandelingsspel. Na maanden praten werd een ‘adviseur’ ingevlogen en toen waren alle opgeworpen blokkades als sneeuw voor de zon verdwenen.

Voorzitter, er werd daarbij gedaan alsof de adviseur een neutraal persoon was die met een neutrale blik naar de formatie zou kijken, maar niks van dit alles. De adviseur richtte zich puur op het doorzetten van het huidige college. En de zogenaamde adviseur van de raad schreef zijn advies niet aan de raad maar aan het zittende college.

Wat ons betreft laat de afgelopen periode zien hoe het niet moet. Voor de inwoners van Den Haag is dit schouwspel moeilijk te volgen. De heer Donner is nooit aangeduid als informateur, maar schijnt het wel te zijn. Ik kreeg laatst de vraag aan wie brieven rond de coalitievorming moet worden gericht. De aanname van die persoon was dat het beter is om te wachten tot een informateur zou worden aangesteld. Ik moest toen eigenlijk het antwoord schuldig blijven.

Voorzitter, de voorgaande formaties die ik heb meegemaakt in Den Haag hadden transparant een informateur en er was meer duidelijkheid. Waarom zouden we in deze tijd waarin het vertrouwen in de politiek al zo onder druk staat vervallen in een nog intransparantere vorm van politiek? Terwijl andere gemeenten juist kiezen voor raadsakkoorden, compacte coalitieakkoorden en echte dualisme lijkt dit college een valse start te maken.

Voorzitter, terwijl de tijden roepen om veranderingen zitten we de komende jaren weer vast aan hetzelfde college met dezelfde bestuursstijl. Hoe gaat het college alle inwoners meenemen? Uiteindelijk heeft maar 22% van de mensen op deze partijen gestemd. Vroeger kregen burgers en oppositiepartijen duidelijker de mogelijkheid om inhoudelijke input te geven. En hoe gaat het college zorgen voor de benodigde verandering? De klimaatcrisis, ecologische crisis en wooncrisis wachten namelijk niet.