Bijdrage NVU Steen­wij­klaan


9 juni 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is geschokt door het grote parkeerterrein dat wordt aangelegd zonder noodzaak. En als we vragen waarom er niet meer groen kan komen, wordt verwezen naar de parkeernorm. En als we vragen waarom niet hoger kan worden gebouwd wordt ook verwezen naar de parkeerplekken. Gelukkig blijkt dat de norm een stuk soepeler is.

Vandaar een amendement met de titel Laat parkeerplaatsen de stad niet domineren. We maken ons nu namelijk te afhankelijk van koning auto, terwijl we moeten inzetten op de aanpak van de wooncrisis en ecologische crisis. Vandaar ook een motie die ik samen met de SP indien:

Verzoekt het college:

  • in de vervolgfase (richting projectdocument) de mogelijkheden te onderzoeken om de volgens de huidige parkeernorm overbodige parkeerplaatsen te gebruiken om het aantal reguliere huurwoningen te laten stijgen;

  • de parkeerplekken die niet nodig zijn om te voldoen aan de parkeernorm in plaats daarvan als groen te bestemmen.


Zo zetten we in op een groen en leefbaar Den Haag.