Bijdrage (PUK) heront­wik­keling KPN-locatie Mgr. Nolen­slaan


9 juni 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om de bouwagenda van het college. Steeds wordt gekozen om rücksichtslos in het groen te bouwen. En als groen al wordt gecompenseerd is het van mindere kwaliteit. Het college laat zijn oren hangen naar projectontwikkelaars en corporaties die kijken naar geld en niet naar leefbaarheid. En als een keuze moet worden gemaakt tussen natuur en parkeerplaatsen kiest het college voor parkeerplaatsen.

Wat ons betreft hoort een keer het uitgangspunt te gelden om alleen te kappen als het echt niet anders kan. Hier wordt gewoon bewust gekozen om het groen aanzienlijk in te perken en bomen, zelfs op aanpalende grond van de gemeente gemakshalve te kappen. Dit moet anders. Vandaar een amendement met de titel Plan met bomen. Deze dien ik in samen met de SP en HSP.