Bijdrage Omge­vings­dienst Haag­landen


9 juni 2022

Voorzitter,

In de begroting wordt niet duidelijk hoe de Omgevingsdienst bijdraagt aan een klimaatneutrale regio. Zelfs haar inkoopbeleid is hier vaag over en dat met een begroting van 27 miljoen. Vandaar dat we met een amendement met de titel Klimaatneutraal Haaglanden komen om de Omgevingsdienst op te roepen hier meer over op te nemen en ook in haar inkoopbeleid te streven naar een klimaatneutrale organisatie, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen in te kopen.