Bijdrage Warm­telinQ


9 juni 2022

Voorzitter,

We zitten in een fuik, een fossiele fuik, en elke keer zwemmen we een stapje verder erin. We laten ons steeds onder druk zetten door de provincie en Gasunie om mee te werken aan een slecht plan.

Voorzitter, het college wil steeds meewerken terwijl het weet dat de warmteleiding gevuld wordt met fossiele warmte. En in Den Haag moeten dan ook nog wat gascentrales worden gebouwd om in de winter bij te stoken. Zo maakt de warmteleiding ons afhankelijk van fossiele warmte. Daarnaast drukt de warmteleiding duurzame bronnen weg en de aanleg gaat gepaard met veel overlast. Daarom willen we deze leiding niet.

En voorzitter, terwijl de raad duidelijk kritisch is wil het college tekenen en ook allerlei instemmingsbesluiten nemen. Dat is onverstandig. Daarom tekenen we verschillende moties mee en dien ik nog een motie in samen met de HSP en Denk indien:

Verzoekt het college:

  • niet publiekrechtelijk mee te werken aan de realisatie van de Warmtelinq tenzij de raad hiermee heeft ingestemd;

  • specifiek niet een definitief instemmingsbesluit te nemen.


Voorzitter, tot slot is het effect van de 7 graden warmtestraling onduidelijk en dat in een ecologische zone. Gegeven klimaatverandering is meer warmte toevoegen en de aanvullende verdroging niet wenselijk. Waarom is dit punt zo slecht gemotiveerd?