Motie Werk niet mee aan Warm­telinq


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van de raadsmededeling inzake WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag: terugkoppeling Wensen & Bedenkingenprocedure.

Constaterende, dat:

  • de raad zich meermaals kritisch heeft uitgelaten over de Warmtelinq;

  • de raad zich uitsprak tegen het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst.


Overwegende, dat:

  • de gemeente op 17 mei een concept combi-instemmingsbesluit heeft genomen en dit besluit rond de zomer definitief moet worden;

  • dit een van de laatste mogelijkheden voor de gemeente is om te besluiten niet mee te werken aan het plan;

  • de wethouder aangaf dat als de overeenkomst niet zou worden getekend het verstandig is om niet meer publiekrechtelijk mee te werken aan de realisering omdat anders schadeclaims bij de gemeente terechtkomen.


Verzoekt het college:

  • niet publiekrechtelijk mee te werken aan de realisatie van de Warmtelinq tenzij de raad hiermee heeft ingestemd;

  • specifiek niet een definitief instemmingsbesluit te nemen.En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
HSP
Adeel Mahmood
DENKStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA