Geen Warm­telinq


De Partij voor de Dieren is tegen de Leiding door het Midden: een giga-warmteleiding die restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie naar Haagse woningen moet transporteren. De leiding geeft namelijk een extra verdienmodel aan de fossiele industrie, die door de leiding niet alleen fossiele producten maar straks ook restwarmte kan verkopen. Zo houden we de fossiele havenbaronnen langer in het zadel. Ook dreigt de havenwarmte op hoge temperatuur lokale duurzame warmte-initiatieven die op lagere temperatuur leveren te verdringen. Zo vertraagt de Leiding door het Midden de energietransitie.

De Leiding door het Midden is onderdeel van de Warmterotonde en wordt ook wel WarmtelinQ genoemd.

Het standpunt Geen Warmtelinq is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Geen Warmtelinq

Wat we hebben bereikt

  • Geen bomenkap

    Den Haag heeft de provincie Zuid-Holland op initiatief van de Partij voor de Dieren opgeroepen bomenkap te voorkomen bij de aanleg van de Leiding door het Midden.

  • Niet te warm

    Het stadsbestuur moet zich door een aangenomen motie ervoor inzetten dat de Haagse warmtenetten geschikt worden voor Haagse aardwarmte. Deze duurzame warmtebron dreigt verdrongen te worden door restwarmte.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen