Amen­dement Geen fossiele rest­warmte naar Maria­hoeve


Stedelijk Ener­gieplan

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel Stedelijk Energieplan (RIS306869).

Besluit om in het Stedelijk Energieplan (RIS306869) de volgende tekst aan te passen:

  • Op pagina 24 onder het kopje Mariahoeve de doorgestreepte passage te verwijderen: “Mogelijke bronnen hiervoor zijn het bestaande warmtenet, restwarmte uit de Leiding door het Midden of een geothermiebron.”
  • Op pagina 47 onder het kopje Leiding door het Midden de doorgestreepte passage te verwijderen:
    “Er zijn soortgelijke mogelijkheden om vanaf de Leiding door het Midden aftakkingen naar Mariahoeve en in Zuidwest aan te leggen. Dit wordt onderzocht op haalbare businesscases.”

Toelichting:

In het Stedelijk Energieplan wordt op twee plekken voorgesorteerd op het aanleggen van aftakking van de Leiding door het Midden naar Mariahoeve. In eerdere plannen kwam dit niet voor. De wethouder gaf aan dat geothermie en aquathermie voor deze wijk ook meer voor de hand liggen. Het is daarom vreemd dat er een businesscase voor Mariahoeve wordt onderzocht voor het leveren van warmte uit de Rotterdamse haven. Dit ook omdat de wijkvereniging en verschillende bewoners tegen deze aanleg zijn. Met dit amendement worden de verwijzingen naar deze warmtebron voor Mariahoeve op de twee plekken verwijderd.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Tramlussen inzetten voor nieuwe stadsnatuur

Lees verder

Motie Scherpere duurzaamheidseisen bij nieuwbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer