Motie Tram­lussen inzetten voor nieuwe stads­natuur


Nota Stads­natuur

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824).

Constaterende, dat:

  • het college onderzoekt of tramlussen ten behoeve van de stadsnatuur kunnen worden ingericht;
  • het college aangeeft dat ook andere ruimtelijke ontwikkelingen op de tramlussen zouden kunnen worden gerealiseerd.

Overwegende, dat:

  • er in een volle stad als Den Haag niet veel kansen zijn om de ecologische verbindingszones uit te breiden.

Verzoekt het college:

  • vrijkomende tramlussen in te richten als nieuwe stadsnatuur en niet te gebruiken voor andere ruimtelijke ontwikkelingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP