Motie Omgeving Sche­ve­ningse Bosjes bij Natuur­netwerk Nederland


Nota Stads­natuur

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824).

Constaterende, dat:

  • de Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapendal en Meijendel & Berkheide op dit moment onderling verbonden worden door de Haagse Beekzone, Sorghvliet, de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin en Klein Zwitserland;
  • Sorghvliet wel onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland, maar de Haagse Beekzone, de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin en Klein Zwitserland niet.

Overwegende, dat:

  • de verbindende functie van deze groengebieden perfect aansluit bij de doelstellingen van Natuurnetwerk Nederland;
  • toevoeging van deze gebieden aan Natuurnetwerk Nederland ervoor zorgt dat de natuurwaarden hier op provinciaal niveau extra beschermd worden.

Verzoekt het college:

  • om in lijn met het advies van AVN in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland om te bezien of de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin en Klein Zwitserland kunnen worden toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, SP, PvdA, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV

Lees onze andere moties

Motie Geen raadsvoorstellen meer over bouw in Stedelijke Groene Hoofdstructuur

Lees verder

Motie Tramlussen inzetten voor nieuwe stadsnatuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer