Bijdrage Warm­te­netten-debat


Leef­om­geving

13 juni 2024

Voorzitter,

Meerdere partijen zeiden het al: vandaag is het zoveelste debat over de warmtetransitie. De Partij voor de Dieren benadrukt al jaren de noodzaak voor duidelijkheid en vaart maken. Ik kan me allereerst aansluiten bij de eerder gestelde vragen over de warmtekavels en het publiek warmtebedrijf. Ik wil me vandaag focussen op drie punten: de bronnenstrategie, landelijke wetgeving, en de lange termijn.

Allereerst over de bronnenstrategie. Het heeft even geduurd, maar hij is er eindelijk. Fijn dat we die hebben om ook goed te kunnen afwegen wat de juiste vervolgstappen zijn voor de warmtetransitie. Het is mijn fractie wel een doorn in het oog dat in deze strategie nog steeds restwarmte als duurzaam wordt bestempeld, ongeacht de bron. We kennen allemaal het verhaal van Warmtelinq en de Partij voor de Dieren zegt al jaren: maak ons niet afhankelijk van de fossiele industrie in Rotterdam. Het college schrijft te willen inzetten op meer gebruik van restwarmte. Hier heeft mijn fractie fundamentele bezwaren bij: restwarmte kán duurzaam zijn, maar laten we wel kritisch kijken naar waar de warmte vandaan komt. Graag een reactie van de wethouder.

Ook heeft mijn fractie nog vragen over de keuzes er gemaakt zijn in deze strategie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Zo lezen we dat bij geothermie er nog gekeken wordt of gebruik wordt gemaakt van dezelfde leiding als Warmtelinq of dat er een apart warmtenet wordt gelegd voor middentemperatuur. Het zal geen verrassing zijn dat de Partij voor de Dieren voor dat tweede zou kiezen. Welke rol heeft de raad in deze keuzes? Worden dergelijke keuzes als raadsvoorstel voorgelegd?

Ook liggen er kansen voor het gebruik van het lauwwarme water dat terugkomt richting de bron. Is dat potentieel ook meegenomen in het overzicht van hoe we in de warmtevraag kunnen voorzien?

Voorzitter, de keuzes die met deze strategie worden gemaakt zijn dus niet duidelijk. In de bijlage van de bronnenstrategie wordt per bron beschreven welke potentie er is. Voor sommige plekken in de stad, zoals de Binckhorst, worden meerdere potentiële lokale warmtebronnen genoemd. Maar de strategie beschrijft niet duidelijk hoe deze zich tot elkaar verhouden. Kan de wethouder dit verduidelijken?

Voorzitter, in de voorliggende strategie lijkt het college er blind vanuit te gaan dat de Wcw, de wet collectieve warmte, 1 januari 2025 in werking zal treden. Ik kan me ook aansluiten bij eerdere vragen die gesteld zijn over de rol van de gemeenteraad wanneer dit gaat gebeuren. De Partij voor de Dieren zou de invoering van deze wet van harte toejuichen, maar we zijn ook realistisch – ja, ik weet dat partijen er anders over denken. En in het nieuwe politieke klimaat hebben we vraagtekens bij dit optimisme. Heeft de wethouder ook een plan B voor als deze wet niet ingevoerd gaat worden? Zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt?

Voorzitter, mijn volgende vraag gaat over de lange termijn en de planning, en dat hangt ook samen met het vorige punt. We lezen veel ambities, veel intenties, maar het duizelt mijn fractie nog steeds een beetje en we krijgen er moeilijk grip op. De vraag blijft hangen wat we wanneer gaan doen, welke prioriteiten we stellen en welke tijdlijn daar aan verbonden is. En hoe blijft de gemeenteraad op de hoogte?

Voorzitter tot slot nog wat korte vragen:

  • Er wordt gewerkt aan inloopoplossingen. Wordt dit dan ook op kavelniveau gedaan? Waar moeten we aan denken en waarom kan dat niet meteen definitief?

  • Ook worden er voorinvesteringen gedaan. Gaat het om investeringen binnen woningen of ook in openbare ruimte en hoe wordt hierbij bijvoorbeeld ook rekening gehouden met wat nodig is in de openbare ruimte voor de verzwaring van het net?

  • Er moeten meerdere warmteoverdrachtstations geplaatst worden voor Warmtelinq, waar de locaties nog niet van bekend zijn. Kan de wethouder hier meer over vertellen? Is er al een beoogde locatie in Zuidwest?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil vaart maken met de warmtetransitie; dat is beter voor onze inwoners, voor de natuur en voor het klimaat. Laten we daarom snel de keuzes maken die daarvoor nodig zijn.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage E-mail van Vereniging Strandexploitanten Zuiderstrand inzake drie punten over betaald parkeren Kijkduin

Lees verder

Bijdrage PUK Vijf Heesters / Weigeliaplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer