Bijdrage E-mail van Vere­niging Strand­ex­ploi­tanten Zuider­strand inzake drie punten over betaald parkeren Kijkduin


Leef­om­geving

13 juni 2024

Voorzitter,

De parkeerplekken aan de Machiel Vrijenhoeklaan liggen aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Buiten een paar mooie zomerdagen staan ze grotendeels leeg. Het probleem ligt niet in de te weinig parkeeropties, maar een teveel aan auto’s nabij natuur die kampt met stikstofproblemen. Voorzitter, nog een verduidelijkende vraag: kan de wethouder bevestigen dat hier in het kader van de Hollandse Duinen een fietsroute van zee tot zweth komt te lopen?

De Partij voor de Dieren ziet betere bestemmingen voor deze ruimte dan parkeren voor langdurige recreatie. Ziet de wethouder ook kansen voor meer fietsparkeerplekken en versterking van de natuur door middel van ontstening? Graag een reactie.