Bijdrage Voorstel van het college Defi­nitief maken tran­si­tie­visie warmte


12 januari 2023

Voorzitter,

Al jaren wachten we op een visie van dit college op de energietransitie. Eerst zou het in het stedelijk energieplan komen, toen in de wijkenergieplannen en uiteindelijk zou het toch echt in de Transitievisie Warmte komen. Wordt het lange wachten beloond? Nee, totaal niet.

Voorzitter, zo begon in mijn bijdrage in 2021 en zo begin ik mijn bijdrage in 2023. Want in de kern is met deze transitievisie weinig verbeterd. De nieuwe uitgangspunten zijn in het stuk opgenomen, wat mooi is, maar het is nog steeds onduidelijk wat we aan dit stuk hebben. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, volgens het klimaatakkoord zou een stapsgewijze aanpak moeten komen per wijk. Waarom is deze niet te vinden? De stap van het college lijkt de hybride warmtepomp te zijn, terwijl dit vaak niet verstandig is. Waarom zijn geen concrete tussendoelen in het stuk te vinden? Het woord ‘transitie’ suggereert dat het ook gaat over hoe tot een eindplaatje te komen. Waarom mist dit nog steeds? Hoe komen we echt tot de transitie?

We merken ook dat het doel van een klimaatneutraal Den Haag in 2030 volledig uit zicht is verdwenen, want de helft van de buurt is pas na 2030 aan de buurt. Waarom? Waarom laat het college de helft van Den Haag in onzekerheid?

Het college geeft aan dat naar aanleiding van de zienswijzen het handelingsperspectief is verduidelijkt. Waar zien we deze verbetering? Zo is niet duidelijk wat de vervolgstappen zijn. Er wordt aangegeven dat er nu gekeken wordt naar de wijkuitvoeringsplannen, maar niet welke wijken hiervoor het eerst aan de beurt zijn. Wanneer komt die duidelijkheid er? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat wat er staat gebeurt? Wat gaat de gemeente concreet doen en welke bronnen komen waar?

Dan de VVE’s. Alle keren dat in de zienswijzen de VvE’s worden genoemd, is de reactie dat er al veel gebeurt. Wat er allemaal gebeurt, is alleen wel enorm passief. Waarom kiest het college ervoor om VvE’s niet proactief te benaderen? In delen van Rotterdam gebeurt dit wel. Daar wordt ook gemerkt dat sommige VvE’s dusdanig slecht georganiseerd zijn, dat ze de verduurzamingsopgave niet aankunnen. Is het college bereid om te kijken hoe zij de VvE’s proactief kunnen ondersteunen?

Verder wordt nu in een aantal wijken is er een proef gedaan met lokale burgerberaden. Het burgerberaad Statenkwartier heeft 27 december hun rapport opgeleverd. In hoeverre heeft het college ook al (tussentijdse) lessen meegenomen in het schrijven van de TVW?

Tot slot, voorzitter, alles lijkt nu gericht op hoge temperatuurbronnen en de makkelijk aan te pakken wijken. De andere wijken en bronnen blijven onuitgewerkt. Dat zorgt ervoor dat deze visie vooral uitstraalt wat we niet gaan doen en vaag blijft over wat dan wel.