Bijdrage Initi­a­tief­voorstel 'De Beatrijs'


De Samen­scholing moet blijven

12 januari 2023

Voorzitter,

“We moeten aandacht hebben voor subcultuur en voor de initiatieven in de stad die niet in een hokje passen. Vaak vallen zij daardoor tussen wal en schip en dat willen we voorkomen. We houden oog voor de kunst- en cultuurinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. Ook willen we het Haagse nachtleven een stimulans geven.” Deze mooie woorden uit het coalitieakkoord klinken zó leeg als je deze naast het pre-advies van dit initiatiefvoorstel legt. Want op het moment dat precies zo’n initiatief tussen wal en schip dreigt te vallen, wordt duidelijk dat alles toch weer op geld aankomt. We leven intussen in een maatschappij waar kunst pas waardevol wordt geacht als het economische spin-off creëert. Waar een unieke plek wordt platgewalst tegen de wil van de wijk in. Weer een plek minder voor mensen die weinig tot niets te besteden hebben.

Want niet alleen wordt een gebouw gesloopt, maar ook een community. Een community die draait op vrijwilligers, samenwerken en empathie. Zonder alternatieve locatie, zal deze community uit elkaar vallen en moeilijk weer op te bouwen zijn op een later moment. Den Haag heeft behoefte aan een vrijplaats als bron van alternatieve cultuur, de rauwe randjes, subcultuur en vrijheid. Voor experimenteren, voor samenkomen en inspiratie. Zonder vrijplaats wordt Den Haag echt de truttige en suffe ambtenarenstad die ze zo vreest te zijn. Kan de wethouder toezeggen nog in deze collegeperiode een plek voor een vrijplaats te vinden?

De Partij voor de Dieren wil de wethouder nogmaals op het hart drukken om de Samenscholing niet uit het gebouw aan de Beatrijsstraat te zetten voor een nieuwe locatie is gevonden. Er is nog geen ontwerp, er is nog geen geld, dus zet de sloop op pauze.

Voorzitter, het college focust op wat er allemaal niet kan, maar we moeten kijken naar wat wél kan. We moeten een passende oplossing vinden voor de gebruikers van het gebouw voordat ze op straat worden gezet. De wethouder geeft aan geen ruimte te kunnen vinden met hetzelfde aantal vierkante meters, maar wat is wél haalbaar? De Samenscholing geeft zelf al aan best in te willen krimpen. En voorzitter, kan de wethouder aangeven hoe ver de kosten inmiddels zijn gestegen? Hoe ver mogen de kosten voor dit project nog oplopen voor het plan weer terug moet naar de raad?

Voorzitter, ik sluit af. Laten we het coalitieakkoord eer aan doen en dit bijzondere kunst- en cultuurinitiatief met maatschappelijke meerwaarde niet tussen wal en schip laten vallen. Den Haag verdient een plek voor subcultuur. De Samenscholing moet blijven!


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college Definitief maken transitievisie warmte

Lees verder

Bijdrage Aanbieding Jaarverslag 2019-2020 Welstands- en Monumentencommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer