Bijdrage Raads­voorstel Reken­ka­mer­on­derzoek Lokaal Initi­a­tie­ven­fonds voor Schone Energie (LISE)


12 januari 2023

Voorzitter,

Dank aan de Rekenkamer voor dit gedegen onderzoek. Wat de Partij voor de Dieren betreft laat dit goed zien wat de nadelen zijn van het oprichten van allerlei fondsen die ver weg van de democratie zijn geplaatst. De gemeenteraad krijgt er geen duidelijke verantwoording over en heeft nagenoeg geen invloed over de besteding. Zoals eerder gezegd maken we ons daarom ook zorgen over het LISE. Daarom een aantal vragen aan de wethouder:

  • Erkent de wethouder dat de informatievoorziening rond het HEID richting de raad beter moet? Zo ja, wat gaat hij daaraan doen?

  • Ook een vraag aan de Rekenkamer hierover. Hoe kan de gemeenteraad gedurende de rit meer grip krijgen op het HEID?

  • Dan, worden alle dictumpunten omarmd? Zo nee, welke niet en waarom?

  • Gaat het college sowieso bij het raadsvoorstel rond het LISE in op alle punten uit de handreiking revolverende fondsen?

  • Ten aanzien van dictumpunt 3: Waarom is het fondsmanagement niet aanbesteed en gaat dat sowieso gebeuren?

  • Ten aanzien van dictumpunt 4: wat is het voordeel van een lening ten opzichte van een fonds? Vooral indien vaak de lening niet hoeft te worden terugbetaald en de beheerkosten groot zijn? Worden de nadeel van een fonds goed in kaart gebracht?

  • Ten aanzien van het HEID. Waarom worden niet leningen in plaats van subsidies verstrekt zodat het geld op een gegeven moment terug naar de begroting komt? Dit is een relevante vraag; ook omdat nu we hebben gezien dat het VvE-fonds geen succes is gebleken, maar het geld er wel in vastzit. Graag hier specifiek een reactie op.

  • Dan de beheerskosten. 18% van het initiële geld is daaraan opgegaan. Dit lijkt super veel. Hoeveel leningen zijn hiervoor verstrekt?