Bijdrage Extra raads­ver­ga­dering Actuele situatie Escamp


11 januari 2023

Voorzitter, wat rond de Beresteinlaan heeft plaatsgevonden is uitzonderlijk en ook erg verontrustend. Het nemen van een noodbevel om een samenscholingsverbod in te stellen is daarbij een zeer vergaande en ingrijpende maatregel voor inwoners maar ook politie en het stadsbestuur. Alle mensen in een hele wijk worden hierdoor getroffen.

Voorzitter, het is goed en noodzakelijk dat de politie optreed bij ongeregeldheden. Dat was hier helaas ook nodig. We moeten echter terughoudend zijn om dit soort instrumenten te vaak in te zetten en juist in te zetten op het voorkomen van escalatie. Ook wij als politiek moeten oppassen met uitspraken in deze situaties. Een incident kan zorgen dat een heel stadsdeel een onterecht stigma krijgt van crimineel. Een moeder die zich zorgen maakt voor de toekomst van haar kind. Een jongerenwerker die bepleit dat we naast de jongeren moeten staan. En een andere wijkbewoner die pleit voor beleid gebaseerd op het verbeteren van de wijk.

Tijdens het commissiedebat heeft de burgemeester het ook gehad over het eerder informeren van de raad bij het nemen van zo'n ingrijpende maatregel, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Goed dat de burgemeester dit voornemens is om te doen.

Voorzitter, de jongeren verzamelde zich door de tijd heen in het gebied rondom de winkel. De jongeren hebben als het ware hierdoor hun eigen ontmoetingsruimte gecreëerd. Al vaker is gevraagd om jongeren een plek te geven in deze buurt. Daarom ook goed dat wethouder Balster vanmiddag in de commissie heeft aangegeven om ook meer te doen om de jongeren meer ruimte te geven bij het uitvoeren van eigen initiatieven. Zou de wethouder ook wat specifieker kunnen zijn in hoe zich dat op korte termijn vertaald naar deze locatie? En kan de wethouder reageren over het realiseren van een jeugdhonk waaraan de inspreker aan refereerde.

Ook heeft onze fractie in het debat eerder vandaag net als de SP vragen gesteld over de betrokkenheid van en de communicatie met de ondernemer, die nu is gesloten. De beantwoording roept toch nog wel wat vraagtekens bij onze fractie. Daarom nog een aanvullende vraag wat het handel spectief is richting ondernemers indien sprake is van een soortgelijke overlastsituatie?

Door de gemeente wordt nu een groepsaanpak gestart en voor specifieke jongeren een persoonsgericht Plan van Aanpak. Naar aanleiding van het commissiedebat vraagt onze fractie zich wel af waarom niet eerder is gestart met een groepsaanpak of een persoonsgericht Plan van Aanpak?

Juist door alle plannen voor Zuidwest ontstaat er veel onrust, onzekerheid, chaos en leegstand. Sociale structuren worden door de forse nieuwbouwplannen bedreigd. De gemeente moet niet alleen in nieuwbouw investeren maar ook in sociale structuren.

Voorzitter, bewoners van Zuidwest hebben specifiek behoefte aan respons op hun eigen plannen en initiatieven. Zij kennen de problematiek en de vragen die spelen in de buurt als geen ander. We hebben als raad al vaker gepraat over de plannen rondom Zuidwest en er zullen nog vele debatten over volgen, maar ook vanavond wil de Partij voor de Dieren een oproep doen om de lokale initiatieven en sociale structuren die in de wijk zijn te behouden en te faciliteren.

Voorzitter, ik sluit af. We hopen dat dit middel niet vaker nodig zal zijn in onze stad en hopen dan ook dat de rust nu snel terug zal keren in de wijk. Bovenal vinden we dat we nu als gemeente moeten investeren in Escamp en in de bewoners. Investeren in het fundament van de wijk: de jeugd!

Interessant voor jou

Bijdrage Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Lees verder

Bijdrage Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer