Bijdrage Warm­telinQ Vlaar­dingen-Den Haag: terug­kop­peling Wensen & Beden­kin­gen­pro­cedure


25 mei 2022

Voorzitter,

We zitten midden in een klimaatcrisis waardoor duizenden diersoorten uitsterven en de planeet op vele plekken onleefbaar wordt. Deze klimaatcrisis wordt veroorzaakt door de fossiele industrie. Daarbij komt dat mensen te maken hebben met energiearmoede, terwijl fossiele giganten recordwinsten boeken. Oorlogen worden zelfs met fossiel geld gefinancierd.

Met de Wamtelinq worden we weer afhankelijk van de fossiele industrie. Keer op keer zijn de beloftes van de fossiele industrie geloofd; ze zouden verduurzamen en beter met het milieu omgaan. Hier zien we echter niets van terug. Om maar geld te kunnen blijven verdienen is in Brussel gelobbyd om fossiele restwarmte als duurzaam te labelen. En zo wordt een pijp met restwarmte van de fossiele industrie gezien als duurzaam. Fossiele restwarmte is net als biomassa een truc om geld te kunnen blijven verdienen in plaats van een oplossing in de energietransitie.

Voorzitter, naast het klimaat is met deze besluitvorming de democratie in het geding. De raad zegt duidelijk dat we niet moeten gaan tekenen en in plaats daarvan wil het college gaan tekenen en vaardigt ook gelijk inpassingsbesluiten uit. Waarom? En waarom wil het niet wachten tot het nieuwe college? Dit vindt mijn fractie onbegrijpelijk.

De raad gaf daarnaast aan dat ze het gek vindt dat met het tekenenen we de doelstellingen van de leiding omarmen en dat die passages eruit moeten. Dit is niet gebeurd. Waarom niet? Ook het feit dat Gasunie niet direct aansprakelijk is, lijkt voor het college geen probleem. Waarom niet? Waarom houdt Gasunie zo’n complexe structuur?

Voorzitter, hoe het college en de wethouder deze rechtszaak nu aanvliegen en de eerdere uitspraken van de raad, vastgelegd in moties en amendementen, negeert is bizar. Iedereen buiten de juridisch-ambtelijke bubbel die het college voorhoudt, ziet dat Den Haag zichzelf in de vinger snijdt door het project te ondersteunen voordat de rechtszaak is geweest.

Voorzitter, laten we de stad behoeden voor bomenkap en voor een ongewenst huwelijk met fossiele giganten. Laten we onze keuzes niet meer dicteren door verdienmodellen en valse beloftes van de fossiele industrie. En laten we als raad tonen dat de raad binnen de lokale democratie het hoogste orgaan zijn. Het is tijd om te ontwaken uit de fossiele nachtmerrie.